icon

Doorgestart ziekenhuis niet verplicht goodwillvergoeding te betalen aan schuldeiser

Alle faillissementen zijn vervelend en ingrijpend voor alle betrokkenen. Dat dit zeker geldt voor faillissementen in de zorg beschreven wij al in een eerder blog.

Een gevolg van het faillissement is dat schuldeisers hun vorderingen niet meer jegens failliet kunnen instellen, maar deze bij de curator in het faillissement moeten indienen. Het is algemeen bekend dat de concurrente schuldeisers maar een hele kleine kans hebben dat zij hun vordering (gedeeltelijk) uitbetaald krijgen. In een recente zaak die speelde voor de Rechtbank Rotterdam probeerde een schuldeiser daarom een andere route om zijn vordering voldaan te krijgen. Hij sprak de doorstarter aan tot betaling.

De eiser in deze procedure is een vrijgevestigd medisch specialist voor anesthesiologie. Hij oefende zijn praktijk uit in het Ruwaard van Puttenziekenhuis op basis van een toelatingsovereenkomst. Het Ruwaard van Puttenziekenhuis heeft deze toelatingsovereenkomst opgezegd tegen 7 mei 2012. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft geoordeeld dat deze opzegging in stand kon blijven, maar dat het Ruwaard van Puttenziekenhuis wel een vergoeding aan eiser moest betalen voor de praktijk die hij in het ziekenhuis had opgebouwd, een zogenaamde goodwillvergoeding. Op 27 mei 2013 heeft de Orde van Medisch Specialisten de hoogte van de goodwillvergoeding vastgesteld op € 170.000,-. Tot betaling van deze vergoeding is het echter nooit gekomen, omdat het Ruwaard van Puttenziekenhuis op 24 juni 2013 failliet werd verklaard. Deze faillietverklaring is voorafgegaan door een prepack. Het Spijkenisse Medisch Centrum (hierna SMC), een samenwerkingsverband tussen het Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, heeft de (immateriële) activa, inventaris en de voorraad van het Ruwaard van Puttenziekenhuis overgenomen en zo een doorstart gerealiseerd. Na de doorstart is de anesthesiologie praktijk van eiser voortgezet door Maatschap Dirksland en Maatschap Ikazia.

Eiser sprak onder andere SMC, Maatschap Dirksland, Maatschap Ikazia en de curatoren aan voor betaling van zijn goodwillvergoeding. Hij stelde dat SMC onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door zijn praktijk door te (laten) starten zonder hem hiervoor een vergoeding te betalen. Hij stelde daarbij dat SMC misbruik van omstandigheden heeft gemaakt, omdat zij voorafgaand aan de doorstart wist dat het Ruwaard van Puttenziekenhuis aan hem een goodwillvergoeding moest betalen, maar deze vergoeding niet bij de doorstart heeft betroken. Volgens eiser hebben Maatschap Dirksland en Maatschap Ikazia geprofiteerd van de onrechtmatige daad van SMC, omdat zij zijn praktijk hebben voortgezet. Eiser verweet de curatoren dat zij de belangen van eiser niet hebben betrokken in de doorstartonderhandelingen, terwijl zij wisten dat het Ruwaard van Puttenziekenhuis hem een goodwillvergoeding moesten betalen.

De Rechtbank Rotterdam maakt korte metten met de vorderingen van eiser. De goodwillvergoeding is een vordering die eiser op het Ruwaard van Puttenziekenhuis heeft. Deze vordering zal eiser daarom gewoon in het faillissement moeten indienen. Dat als gevolg van het faillissement van het Ruwaard van Puttenziekenhuis de goodwillvergoeding niet is betaald – en dat een uitkering aan de schuldeisers niet te verwachten is – is volgens de rechtbank spijtig, maar kan niet worden afgewenteld op SMC, Maatschap Dirksland en Maatschap Ikazia. Ook hoefden de curatoren eiser niet bij de onderhandelingen over de doorstart te betrekken. Curatoren moeten immers opkomen voor de gezamenlijke schuldeisers en bij een doorstart een zo hoog mogelijke opbrengst realiseren. Op hen rust niet de plicht om op te komen voor de belangen van één specifieke schuldeiser.

Voor meer informatie over faillissement of doorstart kunt u kijken op onze website. Mocht u vragen hebben over faillissement of doorstart, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.


Vivian Dank is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Doorgestart ziekenhuis niet verplicht goodwillvergoeding te betalen aan schuldeiser

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief