icon

"Schadevergoeding" vanwege ontslag is belastbaar loon

Een recent arrest van de Hoge Raad betreft een werkgever en een werknemer die door middel van een vaststellingsovereenkomst een einde hebben gemaakt aan het dienstverband van de werknemer. In de vaststellingsovereenkomst staat dat de werkgever een bedrag van € 85.000,- bruto aan de werknemer zal betalen als “vergoeding van psychische schade”.
De vraag is of het bedrag van € 85.000,- tot het loon van de werknemer moet worden gerekend en of er dus loonbelasting over moet worden betaald.

De Hoge Raad overweegt dat sprake is van loon uit dienstbetrekking als er een oorzakelijk verband is tussen de dienstbetrekking en de vergoeding. Het is daarbij niet van belang of de vergoeding al dan niet een beloning is voor de door de werknemer verrichte arbeid.

De werknemer heeft in het onderhavige geval niet aannemelijk kunnen maken dat (een deel van) de vergoeding niet zozeer haar grond vindt in de dienstbetrekking dat het als daaruit genoten moet worden aangemerkt. Psychisch leed dat is veroorzaakt door de wijze waarop de werknemer is ontslagen of door de wijze waarop de werknemer voorafgaande aan het ontslag is behandeld, is leed dat inherent is aan de afwikkeling van een dienstbetrekking door onvrijwillig ontslag. Een vergoeding voor dit leed vloeit rechtstreeks voort uit de (vroegere) dienstbetrekking en moet dan ook als loon worden aangemerkt.

Het geven van een andere naam aan een ontslagvergoeding kan dus niet voorkomen dat deze vergoeding als belastbaar loon wordt aangemerkt. Per geval moet worden beoordeeld of de vergoeding voortvloeit uit de dienstbetrekking. Is dit laatste het geval, dan zal over die vergoeding loonbelasting moeten worden betaald.


Jolien Kraaijvanger is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
"Schadevergoeding" vanwege ontslag is belastbaar loon

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief