icon

Aansprakelijkheid NVM-makelaar voor het niet volgen van de NVM meetinstructie (II)

Mijn collega Bob van de Boom heeft er al eerder over geblogd: in hoeverre kan een NVM-makelaar aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist inmeten van de gebruiksoppervlakte van een woning en de vermelding van dit onjuiste gebruiksoppervlakte in de verkoopinformatie op Funda en in de verkoopbrochure?

Sinds 1 september 2010 zijn alle NVM-makelaars verplicht de woonoppervlakte van woningen op te meten volgens de NVM-meetinstructie. De NVM vermeldt op haar website dat door het gebruik van deze meetinstructie op uniforme wijze de maatvoering van alle woningen op Funda wordt doorgegeven en dat kopers daardoor de garantie hebben dat zij te maken hebben met de juiste maten. Toch komt het nog regelmatig voor dat NVM-makelaars een onjuist gebruiksoppervlakte in de verkoopbrochure en op Funda vermelden. Tuchtrechtelijk worden er regelmatig makelaars voor onjuiste vermelding van het aantal vierkante meters op de vingers getikt.

Daarmee is echter nog niet gezegd dat een verkopend makelaar naar de koper ook civielrechtelijk aansprakelijk is. De rechtspraak hierover is casuïstisch.

Zo heeft de rechtbank Gelderland op 16 december 2015 over dit vraagstuk twee vonnissen gewezen met verschillende uitkomsten. In de eerste uitspraak oordeelde de rechter dat de NVM-makelaar door na te laten de woonoppervlakte conform de NVM-meetinstructie op te meten, niet als een redelijk bekwaam en redelijk handelend NVM-makelaar, en daarmee onrechtmatig, jegens koper had gehandeld. In de tweede uitspraak oordeelde de rechter dat er geen sprake was van onrechtmatig handelen, omdat de koper vóór het tekenen van de koopovereenkomst beschikte over plattegronden van de woning waarop de juiste maten en ruimtes stonden vermeld.

Uitgangspunt in dit soort zaken is dat een makelaar dusdanige informatie moet verstrekken dat een potentiële koper zich een juiste voorstelling van zaken kan maken. Of een onjuiste vermelding van de oppervlakte als onrechtmatig bestempeld kan worden hangt af van de omstandigheden van het geval. De omstandigheid dat de koper uiteindelijk wel over de juiste afmetingen beschikt, waardoor de koper een juiste voorstelling van zaken kan maken, kan gelet op bovenstaande uitspraak reden zijn om geen onrechtmatig handelen aan te nemen.


Anna Zijlstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid NVM-makelaar voor het niet volgen van de NVM meetinstructie (II)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief