icon

Mes gooien reden voor ontslag op staande voet?

Onze blog van 11 december 2015 besloten wij met de tekst dat onder werkgevers de angst bestaat dat een vast contract nu nóg moeilijker te beëindigen is dan “vroeger”. Een aardig voorbeeld hoe lastig ontslag kan zijn is een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 15 september 2015.

In deze uitspraak ging het om een werknemer die uit woede over de handelswijze van een collega een stanleymes gooide richting zijn collega. Deze raakte gelukkig niet gewond, maar het mes was wel “rakelings” langs de collega zijn geschoten. Was de introductie anders dan was u er ongetwijfeld vanuit gegaan dat het gooien van een mes door de rechtbank als dringende reden zou zijn aangemerkt voor een ontslag op staande voet. Maar dat was het niet, aldus de rechtbank.

Wat is er precies gebeurd? Op 28 juli 2015 was de betreffende werknemer aan het werk toen een collega, werkzaam op de administratie, langs kwam ter controle van wat papieren. Deze collega verzocht de werknemer, kennelijk zonder enige reden, een pallet te ontdoen van het plastic folie. Toen de������������������������ werknemer dit verzoek weigerde, begon de collega zelf met het verwijderen van het folie. De werknemer verzocht zijn collega meerdere malen hier mee op te houden maar deze gaf hier geen gehoor aan. Daarop werd de werknemer zo kwaad dat hij een stanleymes gooide richting zijn collega. Daarna gingen beiden weer aan het werk, hadden ook nog contact met elkaar, tot de werknemer eind van de dag werd ontslagen door de werkgever.

De werknemer was het niet eens met het ontslag en kwam hier tegen op bij de kantonrechter. Hoewel de werknemer erkende dat hij het stanleymes gegooid had, stelde hij dat het mes niet geopend was en hij het ook niet in de richting van zijn collega zou hebben gegooid.

De rechter betrok een aantal zaken bij zijn beoordeling. In de eerste plaats de rol van de collega: deze had onnodig voor irritatie gezorgd en de rechter had er kennelijk het volste begrip voor dat de werknemer geïrriteerd raakte. Dit is een omstandigheid die, aldus de rechtbank, meeweegt in het voordeel van werknemer. Vervolgens, en dat lijkt mij bepalend, de wijze waarop de werknemer deze irritatie heeft geuit. Hoewel de rechter van oordeel is dat “met het gooien van een voorwerp een grens wordt overschreden” is de werknemer niet zo ver over de scheef gegaan dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigt. De kantonrechter overweegt daartoe dat “de werkgever nou eenmaal voor lief moet nemen dat door werknemers in lagere rangen anders met irritaties wordt omgegaan dan door werknemers in hogere functies.” Als een leidinggevende het mes had gegooid had er dus kennelijk een hele andere uitspraak kunnen zijn. Daarnaast speelde mee dat de feiten onvoldoende duidelijk waren: kon het mes wel echt letsel veroorzaken (was het lemmet in of uit), en was het wel daadwerkelijk “rakelings” langs de collega gegaan of is 30 cm niet als zodanig aan te merken? Ook was niet duidelijk of de werknemer nou wel of niet gericht had gegooid (of dat hij gewoon niet goed richten?). De kantonrechter overwoog voorts dat de werkgever het incident kennelijk ook niet zo ernstig had bevonden dat de werknemer direct daarop was geschorst en de werknemer en zijn collega gewoon verder had laten werken (en ook nog contact met elkaar hadden gehad).

Ik vind het een bijzondere uitspraak: een mes is niet zomaar een voorwerp, het is een wapen. En een wapen dat serieus letsel kan veroorzaken, zeker als het gegooid wordt door een woedende collega. Gelukkig is er geen letsel en schoot het mes (open of niet) 30 cm langs de collega maar ongeacht rang of stand, ik meen dat een werkgever mag verwachten dat zijn werknemers zich kunnen beheersen als het op het gebruik van messen aankomt. Het mes had wel bij het gooien open kunnen springen, en 30 cm is wel heel erg dichtbij. Zeker als dat een schouder betreft en dus vlak langs het hoofd is gegaan. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze zaak bij een andere kantonrechter wel eens heel anders had kunnen lopen. Het illustreert in ieder geval wel hoe lastig een ontslag op staande voet kan zijn.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Mes gooien reden voor ontslag op staande voet?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief