icon

Airbnb verwijdert ‘illegale hotels' uit bestand

Eerder schreven wij al over de risico's die verbonden zijn aan het verhuren van een woning via Airbnb.

Als een huurder de woning via Airbnb onderverhuurt kan dit wanprestatie opleveren jegens de hoofdverhuurder, en kan dit leiden tot ontruiming en contractuele boetes.

Een ander risico is dat ook gemeenten handhavend kunnen optreden indien niet aan bestuursrechtelijke regelgeving wordt voldaan (bijvoorbeeld indien de woning in feite als een illegaal hotel wordt gebruikt).

Een recente ontwikkeling is dat Airbnb nu ook inmiddels zelf optreedt tegen verhuurders die via Airbnb trachten om hun woning feitelijk als illegaal hotel te gebruiken, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Airbnb verwijdert namelijk sinds enige tijd advertenties uit hun database waarvan Airbnb van mening is dat deze niet de 'authentieke reiservaringen' bieden die gebruikers van Airbnb (mogen) verwachten. De Volkskrant schrijft dat het volgens een woordvoerder van gemeente Amsterdam gaat het om appartementen die 'in de ogen van Airbnb overduidelijk fungeren als illegaal hotel'. Of Airbnb dit altijd op terechte gronden doet is de vraag; diverse verhuurders zijn het in ieder geval niet eens met de schrapping zo blijkt uit voormeld artikel.

De Gemeente Amsterdam stelt niets te maken te hebben met deze nieuwe aanpak van Airbnb, maar geeft aan dit wel een positieve ontwikkeling te vinden. Eerder besloot Airbnb overigens ook al tot genoegen van de Gemeente Amsterdam om zelf namens de verhuurders in Amsterdam de toeristenbelasting bij de hurende toeristen te innen, en deze af te dragen aan de Gemeente Amsterdam. Andere gemeenten (Den Haag, Rotterdam, Utrecht) zijn reeds enige tijd met Airbnb in gesprek om eenzelfde constructie ook daar in te voeren.

Het wordt de Airbnb-verhuurder aldus van diverse kanten moeilijk gemaakt om Airbnb voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken, en de gevolgen van een ontdekt ongeoorloofd gebruik kunnen voor de Airbnb-verhuurder aanzienlijk zijn. We raden een potentiele Airbnb-verhuurder dan ook aan om eerst juridisch advies in te winnen, alvorens wordt besloten tot het verhuren van de woning via Airbnb.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Airbnb verwijdert ‘illegale hotels' uit bestand

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief