icon

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2016

Alle grote veranderingen in het arbeidsrecht zijn dit jaar al met de invoering van de WWZ doorgevoerd.Toch zal 2016 nog voor de nodige veranderingen zorgen.
Een overzicht.

•· De maximale transitievergoeding (de wettelijk ontslagvergoeding) wordt verhoogd van € 75.000,- naar € 76.000,- of maximaal een jaarsalaris.

•· De maximale duur van de WW-uitkering wordt vanaf 2016 geleidelijk verkort van 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Tegelijkertijd wordt de opbouw van WW-rechten beperkt. Een werknemer bouwt in de eerste 10 jaar van zijn loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op en daarna een halve maand per gewerkt jaar. Ten slotte wordt na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als passend gezien, ongeacht iemands opleidingsniveau.

•· De AOW leeftijd blijft stijgen. Daarnaast wordt het per 2016 voor werkgevers aantrekkelijker om AOW-gerechtigden in dienst te hebben. De loondoorbetalingstermijn tijdens ziekte is nu voor elke werknemer twee jaar. Vanaf 2016 hoeft de werkgever het loon van een zieke AOW-gerechtigde werknemers maximaal 13 weken door te betalen.

•· Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd kunnen vaker worden verlengd voor bepaalde tijd dan voor jongere werknemers (maximaal 3 contracten in maximaal 2 jaar). De werkgever mag met een AOW-gerechtigde maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar sluiten.

•· De werkgever is niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer tot aanpassing van zijn arbeidsduur.

•· Voor alle andere werknemers wordt het juist makkelijker om aanpassing van de arbeidsduur te vragen. Thans kunnen werknemers pas na een jaar dienstverband vragen om werktijdaanpassing. Per 2016 kan dat al na een half jaar.

•· Nieuw in 2016 is bovendien dat wettelijk is vastgelegd dat een werknemer een verzoek kan doen om zijn werk ergens anders uit te voeren, bijvoorbeeld vanuit huis. De werkgever mag dat verzoek alleen weigeren indien het niet veilig is of de gewenste werkplek niet geschikt is voor het werk, het problemen geeft met het werkrooster of het werk echt niet ergens anders kan worden gedaan.

•· De loonstrook moet duidelijk zijn en alle bedragen moeten zijn toegelicht. In 2016 zal de arbeidsinspectie werkgevers hier op controleren en bij geconstateerde tekortkomingen boetes opleggen.

•· Vanaf 2016 mag het minimumloon niet meer contant worden betaald, maar moet het worden overgemaakt naar een bankrekening. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen.

Wieringa wenst u een zorgeloos en succesvol 2016!

Volg desgewenst voor meer details deze link naar de informatiesite van de Rijksoverheid.:


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2016

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief