icon

Makelaar onvoldoende informatie verstrekt aan koper?

Op 15 december 2015 heeft het gerechtshof Den Haag een arrest gewezen over de vraag of een makelaar jegens zijn klant tekort is geschoten door geen informatie te verstrekken over een eerder betaalde koopprijs voor een verkocht appartement, terwijl hij ook bij die transactie betrokken was.

In deze zaak heeft de koper eind 2007 een appartement gekocht van de zwager van de makelaar die de koper adviseerde bij deze koop. De koopprijs was € 169.500. Ongeveer 1,5 jaar daarvoor had de zwager het appartement samen met een ander appartement gekocht voor € 190.000.

De koper komt hier enige tijd later achter en laat een andere makelaar het appartement taxeren. Deze makelaar taxeert het appartement op € 120.000.

De koper vindt dat de makelaar, bij het adviseren over de verkoopwaarde van het appartement, niet de in artikel 7:401 BW voorgeschreven zorg van een goed opdrachtnemer heeft betracht en vordert vergoeding van de daardoor geleden schade. Volgens de koper had de makelaar hem medegedeeld dat zijn zwager het appartement recentelijk voor €190.000 had gekocht, terwijl deze aankoopprijs dus voor twee appartementen tezamen was betaald.

Alvorens het gerechtshof ingaat op deze specifieke zaak geeft het gerechtshof een algemene regel omtrent de werkzaamheden van een makelaar:

“Het hof stelt voorop dat een makelaar het in de regel tot zijn taak moet rekenen voor de opdrachtgever de beste koopprijs te realiseren. In dat kader kan van de makelaar verlangd worden dat zich hij – voor zover mogelijk – verdiept in de historie van het aan te kopen object en vaststelt of en tegen welke prijs het object recent is verworven door de verkoper of door diens voorganger. Die informatie kan van belang zijn voor de opdrachtgever die zich een beeld moet kunnen vormen over de hoogte van een door hem te betalen marktconforme prijs.”

In dit geval is de makelaar volgens het gerechtshof tekort geschoten jegens de koper. Volgens het gerechtshof had de makelaar zijn kennis over de koopprijs, gelet op bovengenoemde taak, moeten delen met de koper. Door de koper niet te informeren over de koopprijs heeft de makelaar de koper verhinderd om zich te verdiepen in de marktconformiteit van de koopprijs. Het gerechtshof acht hierbij van belang dat de makelaar niet eens een onderzoek hoefde te doen naar de koopprijshistorie (hij was immers ook betrokken geweest bij de koop van het appartement door zijn zwager).


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Makelaar onvoldoende informatie verstrekt aan koper?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief