icon

Kennismiddag: "de Omgevingswet in de praktijk"

Op donderdag 14 januari 2016 organiseert Wieringa advocaten samen met SAB een kennismiddag, waarvoor wij u graag uitnodigen.

Het thema van deze kennismiddag is “de Omgevingswet in de praktijk”.

Het voornemen is om vijftien bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening, te bundelen in één nieuwe Omgevingswet. De bedoeling is dat dit leidt tot minder regels en onderzoekslasten, terwijl besluitvorming over projecten en activiteiten sneller en beter wordt. Ook moet de wet beter aansluiten bij Europese regelgeving en moet er meer ruimte komen voor particulier initiatief.

In 2013 organiseerde Wieringa Advocaten al een aantal ontbijtsessies over de Omgevingswet. Inmiddels is er meer duidelijkheid: op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet en het (door amendementen gewijzigde) wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De pre-consultatieversie van de op dit moment in ontwikkeling zijnde AMvB's is tevens bekend, waardoor de wet dus steeds duidelijker vormen aanneemt. Tijd voor een update!

Tijdens onze kennismiddag wordt stilgestaan bij de gevolgen van de komst van de Omgevingswet voor de dagelijkse RO-praktijk. Wat verandert er in de praktijk van structuurvisies en bestemmingsplannen maken? Hoe kan een omgevingsplan eruit zien en welke voordelen biedt dat plan ten opzichte van de huidige praktijk? Zorgt de wet inderdaad voor verlichting in procedures en onderzoeksverplichting? En wat betekent de Omgevingswet voor de rol van de ambtenaar? Welke mogelijkheden biedt de Crisis- en herstelwet nu al om te kunnen anticiperen op de Omgevingswet? Welke voorbeelden en ervaringen worden in de praktijk al opgedaan met de Omgevingswet?

Uiteraard bieden wij op deze middag de mogelijkheid voor discussie met onze sprekers.

Na deze kennismiddag heeft u een goed beeld van de inhoud van de Omgevingswet en de gevolgen voor de ruimtelijke ordeningspraktijk van de toekomst. Tevens krijgt u inzicht in de wijze waarop in de gemeentelijke praktijk wordt geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet, aan de hand van ervaringen van de gemeente Arnhem.

Programma
13.45 uur:Ontvangst
14.00 uur:Lezing Claudia Koenen – advocaat bij Wieringa Advocaten
Titel: De Omgevingswet op hoofdlijnen
14.30 uur:Lezing Mariël Gerritsen – senior-planoloog bij SAB Titel: De Omgevingswet in de praktijk
15.00 uur:Gelegenheid tot vragen stellen en pauze
15.40 uur:Lezing Thor Smits, ontwikkelmanager bij de gemeente Arnhem
Titel: Anticiperen op de Omgevingswet in de gemeente Arnhem
Na afloop:Discussie, vragen en borrel


De sprekers

Mevrouw Claudia Koenen, Wieringa Advocaten
Claudia Koenen werkt als advocaat in de sectie overheid en omgevingsrecht van Wieringa Advocaten. Daarvoor werkte zij als jurist bij verschillende gemeenten op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht en grondzaken. In haar huidige praktijk adviseert en procedeert Claudia over het omgevingsrecht en bestemmingsplannen waarbij zij optreedt voor onder meer gemeenten en overige (semi)overheden, projectontwikkelaars en belangengroeperingen.

Mevrouw Mariël Gerritsen, SAB
Mariël Gerritsen is als senior-planoloog en -projectleider bij SAB betrokken bij diverse grote en complexe gebiedsontwikkelingen. Als adviseur van met name overheden en grote private partijen is ze betrokken bij onder meer bestemmingsplannen en exploitatieplannen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied. In lopende projecten adviseert ze over en anticipeert ze met enige regelmaat op de komst van de Omgevingswet.

De heer Thor Smits, gemeente Arnhem
Thor Smits is ontwikkelmanager bij de gemeente Arnhem. Thor is betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet in de gemeentelijke organisatie.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is onder meer bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, aannemersbedrijven, woningcorporaties.

Locatie:
De bijeenkomst op donderdag 14 januari 2016 vindt plaats in het kantoor van SAB, Jacob Bontiusplaats 9 (INIT, unit 331b) te Amsterdam. Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie over de middag.

Aanmelden
Aanmelden voor deze kennismiddag in Amsterdam kan tot uiterlijk 7 januari 2016 via e-mail info@sab.nl.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel is het aantal personen dat de bijeenkomst kan bijwonen, beperkt tot 2 per organisatie. Daarnaast is het totale aantal deelnemers per locatie beperkt tot 60 personen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kennismiddag: "de Omgevingswet in de praktijk"

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief