icon

Crisisheffing met terugwerkende kracht niet geoorloofd? (II)

Al eerder schreven wij over de crisisheffing, die kort gezegd inhoudt dat werkgevers 16% extra belasting moeten betalen over het in 2012 en 2013 genoten loon dat per werknemer per jaar de € 150.000 overstijgt. In dat blog beschreven wij dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad op 18 juni 2015 in zijn conclusie heeft betoogd dat de crisisheffing niet toelaatbaar is, voor zover deze met terugwerkende kracht is ingegaan.

In die conclusie vond de A-G onder meer van belang dat de heffing met een zeer vergaande terugwerkende kracht was ingegaan, dat de crisisheffing niet te voorzien was en dat deze heffing bovendien slechts een minuscule bijdrage levert aan het doel het begrotingstekort met 1,5 procentpunt terug te brengen. Bovendien schatte de A-G in dat het effect van de heffing op de financiële en contractuele posities van belanghebbenden in voorkomende gevallen bijzonder groot zou kunnen zijn.

Op 18 november 2015 heeft dezelfde advocaat-generaal zich in een andere zaak nogmaals uitgelaten over de crisisheffing. Deze zaak spitste zich niet zozeer toe op de geoorloofdheid van de invoering van de crisisheffing over 2012, maar op de verlenging daarvan over het jaar 2013.

De A-G constateerde een aantal opvallende punten: zo heeft de terugwerkende kracht van de oorspronkelijke heffing relatief veel aandacht gekregen, terwijl de terugwerkende kracht van de verlenging wezenlijk is stilgezwegen. Bovendien heeft de regering op enig moment aangekondigd dat de heffing niet zou worden verlengd over de periode na 2012, terwijl de regering later op die aankondiging is teruggekomen. De A-G ziet naast deze punten dezelfde bezwaren die ook al aan de oorspronkelijke crisisheffing kleefden.

Ook de crisisheffing over 2013 is daarom volgens de A-G ongeoorloofd, voor zover die betrekking heeft op de periode vóór 17 september 2013 (Prinsjesdag). Vóór die datum kon immers niet worden voorzien dat de crisisheffing ook over 2013 zou worden geheven.

In de meeste gevallen volgt de Hoge Raad de conclusie van de A-G, maar zeker is dat niet. Vooralsnog is het dus wachten op een definitieve uitspraak van de Hoge Raad. Saillant detail is in ieder geval dat wordt geschat dat de Staat 200 miljoen euro misloopt indien de Hoge Raad de conclusie van de A-G volgt.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Crisisheffing met terugwerkende kracht niet geoorloofd? (II)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief