icon

Aansprakelijkheid dakdekker voor waterschade tijdens bouw?

Op 23-09-2015 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over de vraag of een aannemer aansprakelijk is voor waterschade veroorzaakt tijdens werkzaamheden aan het dak van een gebouw.

In de onderhavige zaak hebben de eigenaren van een bedrijfspand aan een aannemer opdracht gegeven tot het verwijderen van asbesthoudend dakmateriaal en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Er is in de aannemingsovereenkomst niets opgenomen over wie diende zorg te dragen voor het afzeilen van het dak bij regen. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van hevige regenval wat volgens de eigenaren, vanwege het onvoldoende nemen van maatregelen, heeft geleid tot aanzienlijke schade.

De eigenaren weigeren daarom een groot gedeelte van de aanneemsom aan de aannemer te betalen. De eigenaren stellen dat zij, vanwege verrekening van de waterschade met het restant van de aanneemsom, niets aan de aannemer zijn verschuldigd. De aannemer stapt naar de rechter en vordert betaling van de aanneemsom.

De rechter stelt bij de beoordeling van het geschil voorop dat dat als een aannemer een dak verwijdert, het risico op waterschade evident is. Het is daarom in beginsel (nu er geen afspraken zijn gemaakt over wie diende zorg te dragen voor het afzeilen van het dak bij regen) aan de aannemer om daartegen maatregelen te treffen. Tegelijkertijd is het volgens de rechter niet zo dat als er – ondanks die maatregelen – waterschade ontstaat, de aannemer zonder meer aansprakelijk is; welke maatregelen van de aannemer gevergd kunnen worden is afhankelijk van wat partijen over en weer zijn overeengekomen en van elkaar mochten verwachten.

De rechter stelt dat de aannemer in de onderhavige procedure niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de waterschade. Het ging namelijk om een loods die grotendeels leeg zou staan waarbij de aannemer, toen bleek dat het zou gaan regenen, de aanwezige spullen alsnog heeft afgedekt met waterdicht folie. Daarnaast is tussen de aannemer en de eigenaren – met het oog op de aangekondigde regenval- gesproken over het uitstellen van de werkzaamheden, waarbij de eigenaren hebben gekozen om de werkzaamheden voort te zetten.

Kortom, de aannemer is in dit geval niet aansprakelijk voor de waterschade.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid dakdekker voor waterschade tijdens bouw?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief