icon

Short stay vergunningen onterecht geweigerd

Amsterdam wil sinds 2014 niet meer meewerken aan nieuwe short stay vergunningen. Vergunningsaanvragen, ingediend op grond van het short stay beleid 2012, worden door het stadsdeel Centrum dan al snel geweigerd. Uit een drietal recente uitspraken van de rechtbank Amsterdam blijkt dat deze weigeringen dikwijls te kort door de bocht zijn.

Zo blijkt uit de uitspraak van 1 september 2015 dat een omgevingsvergunning voor een gebruik voor short stay doeleinden niet mag worden geweigerd louter omdat het stadsdeel verwacht dat het appartement voor toeristische verhuur zal worden gebruikt. De geldende (beleids)regels voor short stay sluiten immers de verhuur van een appartement aan toeristen helemaal niet uit.

In de uitspraak van 22 oktober 2015 oordeelt de rechtbank dat het stadsdeel ten onrechte een vergunning voor een vijfde (en tevens laatste) appartement binnen één pand heeft geweigerd. Het stadsdeel heeft de aanvraag geweigerd omdat het niet wil dat hele panden voor short stay worden gebruikt omdat dit (gezien het mogelijk grote aantal wisselende bewoners per jaar) qua ruimtelijke uitstraling en impact dan vergelijkbaar is met dat van een hotel. Omdat het stadsdeel het aantal wisselende bewoners per jaar aan banden wil leggen, heeft het een rekenmodel bedacht. Op basis van dit model staat het stadsdeel per adres maximaal vier appartementen voor short stay toe. En dus weigert het stadsdeel de vergunning voor de vijfde woning. De rechtbank wijst er echter fijntjes op dat in het short stay beleid niet is opgenomen dat het onttrekken van meerdere woningen in één pand ten behoeve van short stay niet is toegestaan. Het rekenmodel is niet toegespitst op deze concrete situatie en het geeft geen onderbouwing waarom de leefbaarheid op dit individueel niveau wordt aangetast. De weigering wordt aldus vernietigd.

Een omgevingsvergunning voor short stay kan ook niet omwille van de leefbaarheid worden geweigerd indien het stadsdeel – op grond van hetzelfde beleid – twee maanden eerder nog van mening is geweest dat de leefbaarheid van de buurt niet in het gedrang is en het op grond daarvan de woningonttrekkingsvergunning heeft verleend (uitspraak van 3 november 2015).

Deze gevallen doen vermoeden dat het stadsdeel Centrum nu van alles aangrijpt om maar geen nieuwe vergunningen voor short stay te verlenen. De rechter gaat er dus niet in mee. De uitspraken leveren ons in elk geval een hoop duidelijkheid op: short stay appartementen mogen aan toeristen worden verhuurd, hele panden mogen (met vergunning) voor short stay worden gebruikt en een omgevingsvergunning kan niet omwille van de leefbaarheid worden geweigerd als er voor datzelfde adres al een short stay vergunning is verleend.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Short stay vergunningen onterecht geweigerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief