icon

Verhuur van short stay appartementen door huurder: eigenaar is ook overtreder

Een last onder dwangsom kan alleen worden opgelegd aan de overtreder. Dat klinkt logisch, maar het is niet altijd even duidelijk wie als ‘overtreder' dient te gelden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de eigenaar van appartementen die door de huurder – in strijd met het bestemmingsplan en brandveiligheidsvoorschriften – worden onderverhuurd aan toeristen? Op 23 september 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State zich hierover uitgelaten.

In deze zaak gaat het om een pand in Amsterdam met daarin een meerdere appartementen. De eigenaar heeft een aantal appartementen aan één huurder verhuurd. De huurder heeft op een bepaald moment besloten de appartementen als short stay appartementen te verhuren. Na onderzoek door toezichthouders van de gemeente Amsterdam is gebleken dat de het gebruik van de appartementen ten behoeve van short stay in strijd is met het bestemmingsplan en de brandveiligheidsvoorschriften. Vanwege deze overtreding heeft de gemeente handhavend opgetreden tegen de eigenaar.

De eigenaar van de appartementen stelt dat hij ten onrechte als overtreder is aangemerkt. Hij stelt dat hij niet wist wat er in zijn pand gebeurde en dat ook niet kon weten. Daarbij lijkt de eigenaar een beroep te willen doen op jurisprudentie van de Afdeling waarin is uitgemaakt dat de overtreder degene is die het wettelijk voorschrift daadwerkelijk schendt. Dat is in de eerste plaats degene die de verboden handeling fysiek verricht. Daarnaast kan in bepaalde gevallen ook degene aan wie de handeling is ‘toe te rekenen', als overtreder worden aangemerkt.

Het betoog van de eigenaar kan hem in deze zaak niet baten. In lijn met bovengenoemde jurisprudentie overweegt de Afdeling een overtreding onder omstandigheden ook aan de eigenaar/verhuurder kan worden toegerekend. Bij de vraag of een de eigenaar/verhuurder van een pand inderdaad kan worden aangemerkt als overtreder is volgens de Afdeling van belang dat van een verhuurder mag worden verwacht dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het door hem verhuurde pand wordt gemaakt. De eigenaar dient, indien hij van mening is dat hij geen overtreder is, aannemelijk te maken dat hij niet wist en niet kon weten dat het pand aldus werd gebruikt. In het onderhavige geval heeft de eigenaar van het pand dit onvoldoende aangetoond.

Kortom, de eigenaar van appartementen die de appartementen verhuurt aan een exploitant van short stay appartementen loopt het risico om als overtreder te worden aangemerkt.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verhuur van short stay appartementen door huurder: eigenaar is ook overtreder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief