icon

De hobbelige weg naar afschaffing van de VAR

In april van dit jaar schreven wij al over het wetsvoorstel Besluit Geen Loonheffingen (BGL), dat de huidige VAR-systematiek zou moeten vervangen. Dat wetsvoorstel werd bijzonder kritisch ontvangen door de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties, waardoor het tijdelijk stil werd gelegd en uiteindelijk naar de prullenmand werd verwezen.

Het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is daarvoor in de plaats gekomen. Het wetsvoorstel stelt als doel te hebben de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans te brengen.

De wet zal opdrachtgevers en opdrachtnemers de mogelijkheid bieden de tussen hen geldende overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst, die vervolgens een oordeel kan geven of al dan niet sprake is van een opdrachtrelatie. Partijen kunnen daaraan zekerheid ontlenen omtrent de al dan niet verschuldigde loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten voor zover mogelijk openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Er is al een aantal van deze voorbeeldovereenkomsten verschenen.

Op 2 juli 2015 is het wetsvoorstel DBA door de Tweede Kamer aangenomen. De leden van de Eerste Kamer zouden zich echter zorgen maken over onder meer de vraag in hoeverre de mogelijkheid bestaat dat werknemers wegens de ruimte op de arbeidsmarkt gedwongen zullen worden als ZZP'er aan de slag te gaan, en ook over de snelheid waarmee het alternatief voor de VAR nu dreigt te worden ingevoerd. Als reactie daarop heeft de staatssecretaris vandaag aangegeven dat de wet DBA niet eerder dan 1 april 2016 in werking zal treden. Eerder stond de inwerkingtreding gepland voor 1 januari 2016.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats op 27 oktober 2015. Wij zijn erg benieuwd en zullen schrijven over het vervolg. In ieder geval zijn er nog meer dan genoeg vragen te beantwoorden door staatssecretaris Eric Wiebes.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De hobbelige weg naar afschaffing van de VAR

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief