icon

Fusie en splitsing van een hurende vennootschap; het gehuurde in gebruik geven aan een derde? (II)

Eerder bespraken wij al dat doorgaans in huurovereenkomsten is bepaald dat het de huurder behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder niet is toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon. Bovendien is doorgaans contractueel bepaalt dat in het geval de huurder handelt in strijd met het voorgaande, hij aan de verhuurder zolang de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete verbeurt.

Een dergelijk beding beoogt te voorkomen dat een derde ofwel het gehuurde gebruikt, ofwel gebruik kan maken van het huurrecht van de huurder, zonder toestemming van de verhuurder (zie het eveneens in bovengenoemde bijdrage besproken arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van begin dit jaar). Bij rechtsopvolging onder algemene titel, zoals bij fusie en (af-)splitsing, is echter geen sprake van een derde-verkrijger, aldus het hof.

Recent heeft de kantonrechter te Amsterdam gelijkluidend geoordeeld voor wat betreft een juridische splitsing. De kantonrechter overweegt in zijn uitspraak dat de vraag moet worden beantwoord of de huurder een contractuele boete verschuldigd is op de grond van het feit dat de huurrechten aan een afgesplitste rechtspersoon zijn overgedragen c.q. daar zijn ingebracht. Dit is volgens de kantonrechter niet het geval. Nu bij splitsing sprake is van een verkrijging van rechtswege, van een overgang onder algemene titel, is immers geen sprake van ‘inbreng van huurrechten' in de verkrijgende vennootschap en hoefde de huurder ook geen toestemming aan de verhuurder te vragen. De vordering van de verhuurder tot betaling van de contractuele boetes wordt door de kantonrechter dan ook afgewezen.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Fusie en splitsing van een hurende vennootschap; het gehuurde in gebruik geven aan een derde? (II)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief