icon

Evenementenvergunningen festival Amsterdam Open Air terecht verleend

Op 1 juli 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld over de vraag of de evenementenvergunningen voor het festival Amsterdam Open Air rechtsgeldig waren verleend door de burgemeester van de gemeente Amsterdam.

In 2012 en 2013 heeft de burgemeester, op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), evenementenvergunningen verleend aan de organisator van het Festival Amsterdam Open Air om in mei 2012 en juni 2013 een festival te organiseren in het Gaasperpark. Omwonenden waren het hier niet mee eens en hebben tegen deze evenementenvergunningen bezwaar gemaakt en beroep ingesteld.

De omwonenden stelden zich onder andere op het standpunt dat de evenementenvergunningen, op grond van artikel 2.43 APV, ten onrechte waren verleend. In artikel 2.43 APV staat volgens de omwonenden dat de burgemeester de evenementenvergunningen moet weigeren als er sprake is van strijdigheid met bestemmingsplan. Omdat het bestemmingsplan volgens de omwonenden alleen lichte recreatie toestaat had de evenementenvergunningen niet verleend mogen worden.

De Afdeling oordeelt dat het festival in strijd is met het bestemmingsplan maar dat dit niet zonder meer betekent dat de evenementenvergunning had moeten worden geweigerd. Volgens de Afdeling voorziet artikel 2.43 APV in de bevoegdheid tot weigering van een vergunning indien er sprake is van strijd met het bestemmingsplan maar is er geen sprake van een verplichting. Daarbij kan volgens de Afdeling, gezien het hoofdstuk waar dit artikel is geplaats, een evenementenvergunning slechts in verband met het belang van orde en veiligheid worden geweigerd. Artikel 2.43 APV is namelijk geplaatst in een hoofdstuk met het opschrift “Orde en veiligheid”. Louter ruimtelijke belangen kunnen dus niet aan verlening van de evenementenvergunning in de weg staan.
Kortom, de evenementenvergunning hoefden niet te worden geweigerd vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan.

Overigens had de gemeente naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de bewoners wegens het handelen in strijd met het bestemmingsplan (zoals blijkt uit een eveneens op 1 juli 2015 gepubliceerde uitspraak) wel handhavend moeten optreden tegen het bestemmingsplan.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Evenementenvergunningen festival Amsterdam Open Air terecht verleend

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief