icon

Faillissement Imtech – wat nu?

Wekelijks gaan bedrijven failliet. In sommige gevallen betreft het grote bedrijven, waarvan veel partijen gevolgen ondervinden. Een voorbeeld daarvan is het faillissement van technische dienstverlener Royal Imtech N.V. Het faillissement van Imtech werd op 13 augustus 2015 uitgesproken, twee dagen nadat aan haar voorlopige surseance van betaling was verleend.

Het faillissement van Imtech roept vragen op ten aanzien van de rechtspositie van betrokken partijen, en de mogelijkheden deze positie te versterken. In een tweetal blogs besteden wij daar aandacht aan. In dit eerste deel komt de positie van leveranciers aan bod, in het tweede deel de positie van schuldeisers in het algemeen en de positie van partijen die een nog lopend contract hebben met Imtech.

Een leverancier is in principe een concurrent schuldeiser in het faillissement. De leverancier kan dus gebruik maken van de mogelijkheden die elke schuldeiser tot zijn beschikking heeft (daarover schrijven wij in het volgende blog). Een leverancier heeft echter extra mogelijkheden tot zijn beschikking om te voorkomen dat hij slechts concurrent schuldeiser is en vermoedelijk weinig tot niets krijgt uitgekeerd. Of die mogelijkheden de leverancier tot zijn beschikking staan, hangt in grote mate af van wat partijen met betrekking tot de levering van de goederen zijn overeengekomen.

Eigendomsvoorbehoud
Indien is overeengekomen dat de goederen onder eigendomsvoorbehoud worden geleverd, blijven deze – kort gezegd -eigendom van de leverancier totdat de factuur is voldaan. Indien de afnemer failliet gaat, kunnen de geleverde goederen dan ‘gewoon' op worden gehaald aangezien deze nog steeds het eigendom van de leverancier zijn. In de meeste gevallen vraagt de curator een beperkte bijdrage om het ophalen van de goederen te arrangeren.

Consignatie
Partijen kunnen ook overeenkomen dat de goederen in consignatie worden geleverd, waardoor de verkoper bij verkoop recht heeft op commissie ten opzichte van de leverancier. De eigendom gaat bij verkoop rechtstreeks over van de leverancier naar de koper. Indien de verkoper failliet gaat, kan de leverancier – net als in het geval van eigendomsvoorbehoud – de goederen tegen betaling van een boedelbijdrage bij de curator ophalen.

Recht van reclame
Onder bepaalde voorwaarden is een leverancier bevoegd het geleverde goed te reclameren voor het gedeelte van de koopprijs dat nog niet is voldaan. Deze mogelijkheid blijft ook in het geval van faillissement bestaan.

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft, of wilt u bij een eventueel volgend faillissement een sterkere uitgangspositie? U weet ons te vinden.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Faillissement Imtech – wat nu?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief