icon

Prepack: werknemers gaan niet van rechtswege over naar doorstarter

Indien een onderneming wordt verkocht, heeft dat – onder bepaalde voorwaarden – tot gevolg dat de rechten en verplichtingen van werknemers die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst overgaan op de verkrijger van de onderneming. Deze hoofdregel is echter niet van toepassing indien “de werkgever in staat van faillissement is verklaard, en de onderneming tot de boedel behoort”.

Recentelijk is de vraag aan de orde gekomen of de hoofdregel ook van toepassing is indien de onderneming wordt doorgestart door middel van een prepack.

De prepack (afkorting voor prepackaged sale) houdt kort gezegd in dat de onderneming van tevoren een plan uitwerkt voor een doorstart, en vervolgens de rechtbank verzoekt een stille bewindvoerder te benoemen die het plan van de onderneming beoordeelt. Hij verleent zijn medewerking aan het plan indien dat in het belang van de gezamenlijke crediteuren is. Door middel van een prepack kan kostbare tijd worden bespaard, omdat nog op de dag van faillietverklaring de doorstart kan worden gerealiseerd. Daardoor wordt de waarde van de onderneming zoveel mogelijk behouden.

De prepack kent aan de ene kant dus elementen van een insolventie, aangezien de onderneming voorafgaand aan de doorstart wel degelijk failliet wordt verklaard. Aan de andere kant kan worden betoogd dat door middel van een prepack de onderneming dermate naadloos wordt voortgezet, dat niet valt in te zien waarom de werknemers in dat geval in afwijking van de hoofdregel niet over zouden gaan naar de verkrijger.

Deze vraag kwam aan de orde in verband met de doorstart die door middel van een prepack bij Heiploeg is gerealiseerd. De werknemersbonden stelden zich op het standpunt dat alle werknemers naar de doorstarter waren overgegaan. Volgens de bonden werd de prepack immers gebruikt als verkapt herstructureringsinstrument, om te voorkomen dat de werknemers van rechtswege over zouden gaan naar de verkrijger.

Op 28 juli 2015 heeft de Rechtbank Overijssel zich over deze kwestie uitgesproken. Kort gezegd oordeelde de rechtbank dat de werknemers in geval van een prepack niet overgaan naar de verkrijger van de onderneming, omdat de overgedragen onderneming in staat van faillissement is verklaard, waarmee aan het wettelijke criterium is voldaan om de werknemers niet over te laten gaan. Daarmee houdt de rechtbank strikt vast aan de letter van de wet.

De rechtbank heeft over deze kwestie geen prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Dat is te betreuren, aangezien de prepack zich al kenmerkt door een groot aantal onduidelijkheden. De rechtbank heeft de kans laten liggen op dit punt meer duidelijkheid te scheppen. De bonden hebben inmiddels aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Prepack: werknemers gaan niet van rechtswege over naar doorstarter

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief