icon

Aanbestedingsrecht: geen wezenlijke wijziging door verschuiving opleverdatum

Op 16 juni 2015 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de vraag of verschuiving van de opleverdatum van een bouwwerk kan worden aangemerkt als een wezenlijke wijziging. In deze zaak ging het om een aanbestedingsprocedure uitgeschreven door het Ministerie van Defensie voor het ontwerpen en het bouwen van binnenschietbanen en het onderhoud daarvan. De opdracht werd vergund aan ECC – de enige inschrijver.

Na de gunning en het sluiten van de overeenkomst diende ECC een definitief ontwerp in bij het Ministerie van Defensie. Bij het definitief ontwerp ontbraken echter de benodigde certificaten. De vergunde partij mocht daarom opnieuw een definitief ontwerp indienen, waarmee zij wederom de gelegenheid kreeg de benodigde certificaten aan te leveren. Hierdoor werd het project niet op de uiterlijke datum, zoals opgenomen in de Model Basisovereenkomst, opgeleverd.

Autron, een concurrent van ECC, raakte van deze gang van zaken op de hoogte en vorderde in een kortgedingprocedure dat het Ministerie van Defensie zou overgaan tot heraanbesteding van de opdracht. Autron stelde dat onder andere vanwege het geven van uitstel van de oplevertermijn van de schietbanen er sprake is van een wezenlijke wijziging van de opdracht. Volgens Autron hadden ook andere partijen, als zij dit vooraf hadden geweten, zich kunnen inschrijven voor deze opdracht.

De rechter is het hier niet mee eens. De rechter stelt, onder verwijzing naar arresten van het Hof van Justitie, dat er geen sprake van een wezenlijke wijziging. Daarbij acht de rechter van belang dat de vertraging van de opleverdatum is gekomen door een eerdere procedure van Autron tegen de aanbestedingsprocedure van dit project. Daarnaast volgt uit de Basisovereenkomst Aanbestedingsprocedure niet noodzakelijkerwijs dat latere oplevering onder geen beding, of niet zonder het verbeuren van de boete, zou zijn toegestaan. Verder valt volgens de rechter niet in te zien waarom andere partijen zouden hebben ingeschreven als nogmaals de mogelijkheid was geboden de juiste certificaten bij het definitief ontwerp over te leggen.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied aanbestedingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanbestedingsrecht: geen wezenlijke wijziging door verschuiving opleverdatum

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief