icon

Instellen Centrale Ondernemingsraad misbruik van recht?

Kan het instellen van een Centrale Ondernemingsraad misbruik van recht opleveren? Dat was de vraag die de ondernemingsraad van een door reorganisatie gesloten vestiging van een concern aan de Ondernemingskamer voorlegde.

In het concern, bestaande uit twee vestigingen met elk meer dan 50 werknemers, waren twee ondernemingsraden ingesteld. Om de adviesaanvraag wat efficiënter te laten te verlopen ten aanzien van de besluiten die het hele concern betroffen, stelde de ondernemer een Centrale Ondernemingsraad (COR) in.

Op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kan de ondernemer die twee of meer ondernemingsraden in zijn concern heeft een overkoepelende COR instellen als dat bevorderlijk is voor de goede toepassing van het medezeggenschapsrecht. Denk daarbij aan het regelmatig voorleggen van grote adviesaanvragen en daarbij behorende taken die door de afzonderlijke ondernemingsraden niet effectief genoeg kunnen worden vervuld. Voor het instellen van de COR heeft de ondernemer de instemming van de bestaande ondernemingsraden nodig. De COR behandelt vervolgens alle adviesaanvragen die van gemeenschappelijk belang zijn voor de betrokken ondernemingen.

In het betreffende concern waren beide ondernemingsraden akkoord gegaan met het instellen van de COR. De leden van de COR bestonden uit 2 vertegenwoordigers van de ene vestiging en 3 van de ander. Tegelijkertijd meldde de ondernemer dat een van de vestigingen niet meer levensvatbaar bleek te zijn. Een dag nadat de COR was ingesteld, diende de ondernemer haar adviesaanvraag in met betrekking tot de sluiting van de kleinste vestiging, die door 2 leden werd vertegenwoordigd in de COR. De COR adviseerde, met 3 stemmen voor en 2 tegen, positief op de adviesaanvraag.

De ondernemingsraad (OR) van de te sluiten vestiging stelde dat het instellen van de COR puur en alleen was gebruikt om hem buiten spel te zetten, hetgeen volgens de OR misbruik van recht opleverde.
De Ondernemingskamer dacht daar anders over. Weliswaar is de COR mede met het oog op de uitoefening van medezeggenschap bij de besluitvorming over de onderhavige reorganisatie ingesteld, hetgeen niet is betwist, maar niet valt in te zien waarom de instelling van de COR en de daaropvolgende indiening van de adviesaanvraag bij de COR over het voorgenomen besluit tot sluiting van een van beide vestigingen en centralisatie van de bedrijfsactiviteiten, misbruik van recht zou opleveren. Instelling van een COR en het aan hem voorleggen van voorgenomen besluiten over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de door de ondernemer in stand gehouden ondernemingen is een in de WOR voorziene wijze van invulling van het recht op medezeggenschap. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de COR is opgericht met het doel om de positie van de ondernemingsraad en het recht op medezeggenschap in het algemeen binnen de groep te ondermijnen, of is opgericht voor een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid tot oprichting van een COR is gegeven.

De Ondernemingskamer gaf de klagende ondernemingsraad wel toe dat vraagtekens konden worden gesteld bij het door de ondernemer met de COR doorlopen medezeggenschapstraject, met name bij het beperkte inzicht dat werd gegeven in de maatregelen die zouden worden getroffen voor de boventallige werknemers (zoals het sociaal plan). De ondernemer stelde dat dat een onderwerp was voor de betreffende OR en niet van de COR en stuurde het concept sociaal plan pas op aan de OR nadat het van de COR (onder druk) een positief advies had ontvangen. Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar voor misbruik van recht had de OR onvoldoende aangetoond. De COR had over deze gang van zaken beter kunnen klagen, maar daar hadden de 3 leden van de grote vestiging ongetwijfeld weinig belang bij.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Instellen Centrale Ondernemingsraad misbruik van recht?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief