icon

Woningwet 2015 in werking getreden

Per 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 in werking getreden. De herziene Woningwet heeft ingrijpende wijzigingen voor woningcorporaties tot gevolg. De taak van de woningcorporaties wordt bijvoorbeeld ingeperkt, het toezicht op de corporaties wordt verscherpt, krijgen huurders vergaande zeggenschap en kunnen gemeenten met de corporaties prestatieafspraken gaan vastleggen.

De woningcorporaties hebben uitsluitend de volkshuistingsbelangen te dienen en moeten vanaf 1 juli, uitzonderingen daargelaten, terugkeren naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale woningen aan mensen met een laag inkomen of die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.

Woningcorporaties moeten bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid en zodoende kunnen er prestatieafspraken tussen de gemeente, bewonersorganisaties en de corporatie worden vastgelegd.

Woningcorporaties moeten overleg voeren met huurdersorganisaties. Ook dienen ze jaarlijks de jaarrekening, het jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en een overzicht van voorgenomen werkzaamheden aan hen ter beschikking te stellen. Daarbovenop heeft de huurdersorganisatie het recht om commissarissen voor te dragen voor de Raad van Toezicht en krijgt zij instemmingsrecht bij fusies.

Er komt een Autoriteit Woningcorporaties die integraal toezicht gaat houden op de woningcorporaties. Deze autoriteit zal het financiële en volkshuisvestelijke beleid, het beheer en de financiële situatie van de woningcorporatie en haar dochtermaatschappijen beoordelen. Overtreedt een woningcorporatie een van de vele vergaande regels, dan kan de Minister nu ook een bestuurlijke boete van ten hoogste € 20.250,- (per 1 januari 2014) opleggen.

De teugels worden dus flink aangehaald. Deze Woningwet 2015 is dan ook het antwoord van de wetgever op de misstanden die in corporatieland hebben plaatsgevonden en het kritische rapport van de parlementaire onderzoekscommissie. Of de woningcorporaties met deze wetswijziging vleugellam worden gemaakt omdat de regels te ver doorschieten, dat zal moeten blijken.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Woningwet 2015 in werking getreden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief