icon

Vordering tot ontruiming woning; ook mogelijk op voorhand de te maken ontruimingskosten te vorderen?

Indien een huurder verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt (bijvoorbeeld niet-betalen van de huur), en meerdere sommaties in dit kader van de verhuurder aan de huurder geen effect sorteren, kan de verhuurder besluiten een ontruimingsprocedure te starten bij de kantonrechter. Indien de verhuurder in het gelijk wordt gesteld door de kantonrechter verkrijgt hij een vonnis waarmee een ontruiming van de huurder middels de deurwaarder kan worden bewerkstelligd.

Dit hele traject brengt uiteraard de nodige kosten met zich mee. Allereerst in het voortraject waarin de verhuurder de nodige kosten maakt wegens het (al dan niet middels een incassobureau) herhaald sommeren van de wanpresterende huurder. Vervolgens worden proceskosten gemaakt (griffierechten, deurwaarderskosten en advocaatkosten). En vervolgens moeten (na het vonnis) nog kosten worden gemaakt om de gedwongen ontruiming te laten plaatsvinden. Voor het voortraject en de kosten gemaakt ten behoeve van de procedure kunnen bepaalde gefixeerde bedragen in de procedure worden gevorderd van de huurder (de buitengerechtelijke kosten respectievelijk de proceskosten). De vraag rijst of in deze ontruimingsprocedure ook reeds een vergoeding kan worden gevorderd voor de (na het vonnis) nog te maken ontruimingskosten.

De kantonrechter te Maastricht mocht zich eind vorig jaar in een verstekzaak over deze vraag buigen. De kantonrechter overweegt in zijn uitspraak dat de in deze zaak door de verhuurder op voorhand gevorderde ontruimingskosten worden afgewezen, nu zij niet onder de proceskosten vallen en zij zich, zonder nadere toelichting, niet lenen voor een (voorwaardelijke) begroting. Immers wordt het bedrag van de kosten waarin de verliezende partij wordt veroordeeld enkel bij het vonnis vastgesteld, voor zover die kosten vóór de uitspraak zijn gemaakt. Nu daarvan bij ontruimingskosten geen sprake is, dit zijn namelijk kosten die ná het ontruimingsvonnis (mogelijk) worden gemaakt, kan de vordering op dit onderdeel niet worden toegewezen, aldus de kantonrechter.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vordering tot ontruiming woning; ook mogelijk op voorhand de te maken ontruimingskosten te vorderen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief