icon

Verordening op het binnenwater niet van toepassing op drijvende bouwwerken

Als een woonboot is bedoeld om ter plaatse te functioneren, dan wordt deze boot aangemerkt als een (drijvend) bouwwerk in de zin van de Wabo (ABRS 16 april 2014). In een recente uitspraak van 3 juni 2015 van de Afdeling is nu definitief uitgemaakt dat uit de Amsterdamse gemeentelijke verordening op het binnenwater 2010 volgt dat deze niet van toepassing is op woonboten en dat op grond van die Verordening niet handhavend kan worden opgetreden.

De achterliggende gedachte daarvan is dat de regeling van drijvende bouwwerken reeds uitputtend in de Wabo is geregeld en er daarom geen ruimte meer is voor de gemeentelijke wetgever op grond van de autonome bevoegdheid nog een keer precies hetzelfde te regelen in een verordening op grond van de autonome bevoegdheid, zoals de Verordening op het binnenwater 2010 (zie weblog 21 november 2014). Vanuit die gedachte vallen dan ook andere drijvende bouwwerken dan woonboten, zoals bedrijfsvaartuigen (bijv. hotelboot, pannenkoekenboot), niet (meer) onder de werking van de Verordening.

Op drijvende bouwwerken zijn dus de Woningwet, de Wabo en de Wro van toepassing. En dus moeten drijvende bouwwerken in bestemmingsplannen worden opgenomen en voldoen aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen aan bouwwerken. Voor de meeste bestaande drijvende bouwwerken die zonder omgevingsvergunning zijn gebouwd, zal dat echter problematisch zijn. Wat nu?

De wetgever is inmiddels met antwoorden gekomen. Met het concept voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten in verband met de definiëring van het begrip bouwwerk van 1 mei 2015 wil de wetgever voor alle bestaande gevallen ter legalisering voorzien in overgangsrecht, zodat die constructies kunnen blijven liggen. De nieuw te bouwen drijvende bouwwerken zullen gewoon aan de regels moeten voldoen die ook voor bouwwerken op het land gelden en hebben een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Waarschijnlijk zullen er voor drijvende bouwwerken wel afwijkende Bouwbesluit eisen gaan gelden; voor een drijvend bouwwerk hoeft er dan bijvoorbeeld geen balkon/tuin of buitenberging aanwezig te zijn.

Het is nog niet bekend wanneer dit wetsvoorstel in werking zal treden. Tot die tijd zal er nog geschipperd moeten worden met de door gemeenten in het leven geroepen gedoogconstructies voor de bestaande gevallen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verordening op het binnenwater niet van toepassing op drijvende bouwwerken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief