icon

Eerst waarschuwen voor sluiting woning met een hennepkwekerij

Op 1 juni 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld over een last onder bestuursdwang van de gemeente Vught tot sluiting van een woning. De last onder bestuursdwang is opgelegd aan een huurder omdat in de woning een hennepkwekerij is aangetroffen.

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet is de gemeente Vught bevoegd om een woning te sluiten indien in de woning dan wel in of op bij de woning behorende erven hennep wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daar aanwezig is.

De huurder is het niet eens met de sluiting van de woning. Volgens de huurder blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 13b van de Opiumwet dat het uitgangspunt van dit artikel is dat bij een eerste overtreding van artikel 13b van de Opiumwet nog niet tot sluiting van de woning dient te worden overgegaan, maar moet worden volstaan met een waarschuwing of soortgelijke maatregel. De huurder stelt dat de grondslag ontbreekt om af te wijken van dit uitgangspunt, omdat de gemeente geen beleid heeft ontwikkeld voor de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet. Daarnaast zou er geen sprake zijn van een zeer ernstig geval op basis waarvan gerechtvaardigd van dit uitgangspunt kan worden afgeweken.

Wat betreft de stelling van de huurder dat de gemeente geen beleid heeft ontwikkeld oordeelt de rechtbank dat het ontbreken van beleidsregels niet afdoet aan de bevoegdheid van de gemeente om artikel 13b van de Opiumwet toe te passen. Het artikel verplicht namelijk niet tot vaststelling van beleidsregels.

Wel oordeelt de rechtbank, met verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 13b van de Opiumwet, dat bij een eerste overtreding van dit artikel nog niet tot sluiting van de woning dient te worden overgegaan, maar moet worden volstaan met een waarschuwing of soortgelijke maatregel. Van dit uitgangspunt mag in ernstige gevallen worden afgeweken.

In het onderhavige geval heeft de gemeente volgens de rechtbank onvoldoende aangetoond dat niet kon worden volstaan met een waarschuwing of soortgelijke maatregel. De gemeente had dus eerst een waarschuwing of soortgelijke maatregel moeten nemen alvorens over te gaan tot sluiting van de woning.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eerst waarschuwen voor sluiting woning met een hennepkwekerij

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief