icon

Detachering en overgang van onderneming: de grenzen

Het is al weer enkele jaren geleden dat het Albron-arrest van het Europese Hof van Justitie een kentering betekende in het leerstuk van overgang van onderneming. Dat leerstuk houdt (zoals waarschijnlijk bekend) in dat als een bedrijf (een deel van) zijn bedrijf aan een ander overdraagt, de werknemers van dat bedrijf mee overgaan naar de verkrijger. Ze komen automatisch (“van rechtswege”) in dienst van de verkrijger.

Het bijzondere van de Albron-zaak was dat die overgang – voor het eerst – ook werd aangenomen voor personeel dat weliswaar werkte bij het bedrijf dat een deel van zijn bedrijf uitbesteedde, maar daar niet in dienst was; het personeel was in dienst bij een ander bedrijf (dat dus géén bedrijfsmiddelen overdroeg of activiteiten uitbesteedde) en gedetacheerd bij het overdragende bedrijf. Tot aan het Albron-arrest was de regel dat zulk personeel niet mee over ging. Ik schreef in 2010 een paar keer over deze zaak.

Recent heeft het Amsterdamse Gerechtshof weer in zo’n soort zaak uitspraak gedaan, en – zoals altijd – waren de feiten hier weer nét iets anders: hier was ook sprake van personeel dat bij de ene vennootschap in dienst was en (binnen hetzelfde concern) bij een andere vennootschap was gedetacheerd. Echter: zij werden niet alleen bij dit ene bedrijf gedetacheerd, maar ook bij andere bedrijven binnen het concern – hun werkplek wisselde, zij het dat zij in hoofdzaak werkten bij een specifieke vennootschap. En die betreffende vennootschap droeg zijn bedrijf over. Gingen de daar gedetacheerde werknemers nu ook mee over, gezien de Albron-uitspraak?

Nee, zei het Hof. Het is voor het “Albron-effect” niet voldoende dat personeel gedetacheerd wordt, regelmatig gedetacheerd wordt of zelfs in hoofdzaak gedetacheerd wordt bij het overdragende bedrijf; om mee over te gaan moet het personeel permament gedetacheerd zijn bij het overdragende bedrijf. Dat was hier niet het geval, en dus bleef het personeel achter bij het bedrijf waar het in dienst was – en dat failliet ging (dat was ook de achtergrond van hun eis). Albron heeft de strekking van overgang van onderneming uitgebreid, maar die uitbreiding is niet ongelimiteerd.

Het is uiteraard niet zeker dat de uitspraak van het Amsterdamse hof een vaststaande norm is, maar vooralsnog is met deze uitspraak weer wat duidelijkheid gegeven over de afbakening.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Detachering en overgang van onderneming: de grenzen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief