icon

Onderverhuren woning via Airbnb; opgepast!

De afgelopen jaren maken steeds meer toeristen maken gebruik van websites als Airbnb, Roomorama en Wimdu, waarbij op de plaats van bestemming een woning gehuurd wordt in plaats van een hotel. Bij deze groeiende vraag naar het voor korte tijd huren van een woning, zien ook huurders van woningen in (bijvoorbeeld) Amsterdam een ogenschijnlijk makkelijke manier om wat geld bij te verdienen; de huurwoning wordt een aantal dagen onderverhuurd aan een toerist, de (hoofd)huurder verblijft deze paar dagen bij een vriend/vriendin, en na afloop heeft de huurder een fiks bedrag verdiend waarmee zomaar de huur voor die maand kan worden betaald (aan de hoofdverhuurder).

Het onderverhuren van een woning via Airbnb is echter niet zonder risico's, althans indien niet van tevoren hiervoor toestemming wordt verkregen van de hoofdverhuurder. In het merendeel van de huurovereenkomsten is onderverhuur zonder toestemming van de hoofdverhuurder namelijk niet toegestaan. Indien dan toch zonder toestemming via Airbnb wordt verhuurd, kan dit grote gevolgen hebben zo blijkt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam eind vorig jaar.

In deze uitspraak oordeelt de voorzieningen dat onderverhuur – behoudens toestemming van de verhuurder – in strijd is met de algemene bepalingen behorend bij de betreffende huurovereenkomst. In zoverre is sprake van een tekortkoming aan de zijde van de huurder, aldus de voorzieningenrechter. Nu het commerciële, telkens kortdurende verhuur aan toeristen betreft, waarvoor de huurder een in vergelijking met de feitelijke huurprijs (zeer) hoge huurprijs in rekening brengt, kwalificeert de onderverhuur als een zodanige tekortkoming dat voorshands door de voorzieningenrechter geoordeeld wordt dat deze tekortkoming in een bodemprocedure zal leiden tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Het is volgens de voorzieningenrechter dan ook gerechtvaardigd om op de toewijzing daarvan vooruit te lopen en de door de verhuurder gevorderde ontruiming toe te wijzen, waarbij de huurder een termijn van een maand krijgt om het gehuurde te ontruimen.

Ogenschijnlijk onschuldige verhuur via Airbnb door een huurder kan aldus tot gevolg hebben dat de huurder op straat komt te staan. Maar dat is nog niet alles. In een zeer recente (nog niet gepubliceerde) uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam werd een huurder bovendien veroordeeld om (naast de ontruiming) een contractuele boete aan de hoofdverhuurder te betalen van € 17.500,-. Een gewaarschuwd huurder telt voor twee!


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onderverhuren woning via Airbnb; opgepast!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief