icon

Aansprakelijkheid advocaat wegens onjuist advies

Een advocaat moet zijn cliënt van goed advies voorzien. Dat lijkt een open deur, maar helaas gebeurt dat in de praktijk niet altijd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van 29 mei 2015.

De advocaat in deze zaak stond de (indirect) bestuurders van een vennootschap bij. Het was de wens van de bestuurders dat de vennootschap een eigen aangifte tot faillissement zou indienen, en de advocaat zou deze aanvraag begeleiden. Eén van de adviezen die de advocaat in dat verband had verstrekt was dat de vennootschap er goed aan deed voor de faillissementsaanvraag voor zover mogelijk de crediteuren te betalen. De bestuurders volgden het advies van de advocaat op en vroegen vervolgens het faillissement van de vennootschap aan.

Vervolgens werd in het faillissement een curator benoemd. Deze stelde vast dat sprake was van selectieve betaling; volgens hem reden om de bestuurders aansprakelijk te stellen voor het gehele faillissementstekort (zie in dat verband ook een arrest van de Hoge Raad van 12 juni 1998). De curator slaagde erin zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof zijn vordering jegens de bestuurders hard te maken, waardoor de bestuurders gehouden waren het gehele faillissementstekort ter hoogte van € 190.289,60 aan de curator te voldoen.

De bestuurders konden zich niet met deze gang van zaken verenigen, aangezien zij een advocaat opdracht hadden gegeven de eigen faillissementsaangifte in goede banen te leiden. Daarbij hadden de bestuurders de adviezen van de advocaat ook telkens opgevolgd.

De bestuurders stelden de advocaat vervolgens aansprakelijk voor de door hen geleden schade, bestaande uit het bedrag dat zij aan de curator waren verschuldigd. Het verwijt aan de advocaat was kort gezegd dat hij onjuist zou hebben geadviseerd en ook zou hebben nagelaten de bestuurders te waarschuwen voor de gevolgen van selectieve betaling. Indien de advocaat juist zou hebben geadviseerd zouden de bestuurders immers niet met succes aansprakelijk zijn gesteld door de curator.

Rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad oordeelden dat de advocaat onvoldoende had uitgezocht in hoeverre betalingen kort voor faillissement toelaatbaar waren. Daardoor konden de bestuurders geen goed geïnformeerde keuzes maken. De advocaat werd daarom aansprakelijk gehouden jegens de bestuurders.

Daarbij memoreerde de Hoge Raad nog kort aan de maatstaf voor aansprakelijkheid op dit punt van een advocaat. Kort gezegd houdt deze in dat de advocaat aansprakelijk is jegens de cliënt indien hij hem niet in staat stelt goed geïnformeerd zijn keuzes te maken. Hoe indringend de advocaat zijn cliënt moet informeren hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder in ieder geval kunnen worden begrepen de aard en ernst van het risico dat de cliënt loopt, de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich verwezenlijkt en de mate waarin de cliënt zich bewust is van het risico.

Uit het arrest blijkt niet alleen dat een advocaat zijn cliënt goed moet adviseren, maar misschien ook wel het belang van specialisatie. Een advocaat die adviseert op een rechtsgebied waar hij niet in thuis is loopt het risico zijn cliënten te duperen door verkeerd advies te geven, en vervolgens ook zelf door zijn cliënt aansprakelijk te worden gesteld voor de geleden schade.


Alexander op het Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid advocaat wegens onjuist advies

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief