icon

Alternatief voor de BGL als alternatief voor de VAR

Naar aanleiding van de felle kritiek op het wetsvoorstel tot invoering van het Besluit Geen Loonheffingen (BGL) ter vervanging van de VAR, is het wetsvoorstel vorig jaar stil gelegd. In overleg met belangenorganisaties zoals vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties heeft Staatsecretaris Wiebes van Financiën een alternatief voor de BGL aan de Kamer voorgesteld.

Op dit moment is de VAR (Verklaring arbeidsrelatie, ook wel de VAR-verklaring genoemd) nog van toepassing op de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer.

Iedere opdrachtnemer in Nederland kan aan de Belastingdienst een VAR vragen zodat het voor opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers duidelijk is dat wel of geen sprake is van een dienstbetrekking en wel of geen loonbelasting moet worden afgedragen waardoor partijen niet achteraf voor verrassingen komen te staan. Om te beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking in de zin van de Wet op de Loonbelasting toetst de Belastingdienst bij aanvraag bepaalde punten, zoals bijvoorbeeld of sprake is van een gezagsverhouding, van de verplichting persoonlijke arbeid te verrichten of van ondernemersrisico.

Is de VAR verleend dan mag de Belastingdienst niet terugkomen op de geldigheid van de verleende verklaring, zodat opdrachtgevers zich niet meer geconfronteerd zouden hoeven te zien met torenhoge naheffingen loonbelasting. Als achteraf blijkt dat de VAR ten onrechte was afgegeven, dan zijn de financiële consequenties in principe voor de opdrachtnemer.

Aan deze werkwijze wil het kabinet een einde maken omdat het schijnzelfstandigheid in de hand zou werken. Daarvan is sprake als zzp'ers in feite gewoon in dienst zijn, maar wel een VAR hebben weten te krijgen en dus grote financiële risico's lopen.

In het aangepaste wetsvoorstel BGL wordt gestreefd naar herstel van de balans tussen de verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer en daarbij opdrachtgever medeverantwoordelijk te maken voor controle op de juistheid van de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie. Belangenorganisaties en individuele opdrachtgevers kunnen straks overeenkomsten van opdracht voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beslist vervolgens of op basis van die overeenkomst sprake is van verplichte loonheffingen. De goedgekeurde overeenkomsten worden door de Belastingdienst gepubliceerd zodat andere opdrachtgevers in die branche die overeenkomsten kunnen overnemen. Door gebruik te maken van die overeenkomst is de opdrachtgever verzekerd dat hij geen loonheffing hoeft af te dragen. Die zekerheid geldt overigens alleen indien opdrachtgever en opdrachtnemer in de praktijk ook de letter van die goedgekeurde overeenkomst nakomen. Indien bij een controle van de Belastingdienst blijkt dat niet volgens die overeenkomst wordt gewerkt dan kan de Belastingdienst aan de opdrachtgever een naheffingsaanslag opleggen en in sommige gevallen een boete. Aangezien de opdrachtgever werkt met een standaard (door de Belastingdienst goedgekeurde) overeenkomst is hij dan meteen voor al zijn opdrachtnemers loonbelasting verschuldigd! Dit effect wordt door de staatsecretaris gepresenteerd als de wens van de belangenorganisaties die graag de mogelijkheid willen om in één keer zekerheid vooraf te krijgen voor alle zzp'ers die hij contracteert, middels één goedgekeurde modelovereenkomst.

Voorts werkt de Belastingdienst samen met het UWV. Als de opdrachtnemer bijvoorbeeld aanspraak maakt op een uitkering omdat er (kennelijk) sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking dan wordt tevens de Belastingdienst geïnformeerd dat de opdrachtgever wellicht verplicht was loonheffing in te houden.

Dit aangepaste wetsvoorstel moet nog langs de Afdeling advisering van de Raad van State en door de Kamers voordat het kan worden aangenomen als wet. Ik verwacht nog de nodige kritiek en wellicht volgt er dan een alternatief voor het alternatief voor de BGL als alternatief voor de VAR.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Alternatief voor de BGL als alternatief voor de VAR

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief