icon

Bescherming onderhuurder woonruimte

In een eerdere bijdrage berichtten wij al dat zodra de huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder eindigt, de onderhuurder van een zelfstandige woning in beginsel mag blijven doorhuren van (vanaf dat moment) de hoofdverhuurder op grond van artikel 7:269 BW. De huurder van een onzelfstandige woning komt deze bescherming in beginsel niet toe.

In een recente uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam werd dit weer eens bevestigd. In deze zaak vorderde de verhuurder ontruiming van twee personen die woonachtig waren in het gehuurde. Eén van de twee gedaagden stelde zich op het standpunt dat zij de woning onderhuurde van de andere gedaagde, en dat bij een beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst met deze gedaagde zij op grond van artikel 7:269 BW de woning wel verder mocht huren van (vanaf dat moment) de hoofdverhuurder (en zij zodoende niet de woning behoefde te ontruimen).

De kantonrechter overweegt dat deze gedaagde heeft gesteld dat zij al jarenlang een gedeelte van de onderhavige woonruimte onderhuurt van de andere gedaagde. Zij heeft niet gesteld dat de door haar gestelde onderhuurovereenkomst met de andere gedaagde betrekking heeft op de gehele woonruimte. Artikel 7:269 BW heeft evenwel betrekking op de onderhuur van een gehele zelfstandige woonruimte, aldus de kantonrechter. Indien de stelling van haar ten aanzien van de onderhuurovereenkomst met de andere gedaagde juist is, heeft deze mitsdien geen betrekking op een zelfstandige woonruimte, maar slechts op een deel daarvan, zodat zij hooguit onderhuurder kan zijn van een onzelfstandige woonruimte. Artikel 7:269 BW is op de door haar gestelde situatie dus niet van toepassing en haar komt daarom niet de bescherming toe die genoemd wetsartikel biedt aan de onderhuurder van zelfstandige woonruimte, aldus de kantonrechter.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bescherming onderhuurder woonruimte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief