icon

Beplantingsvoorschrift in omgevingsvergunning is geoorloofd

Aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hekwerk in afwijking van het bestemmingsplan mag een beplantingsvoorschrift worden verbonden. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar tussenuitspraak van 18 maart 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:826) geoordeeld.

In deze zaak ging het om een omgevingsvergunning voor een uit gaas bestaand hekwerk met een hoogte van 1,80 meter dat zich vóór de naar de weg gekeerde gevel van de woning bevindt. Dit hekwerk is in strijd met het bestemmingsplan omdat daarin is bepaald dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen die zijn gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 meter mag bedragen. Omdat de bestemmingsplanvoorschriften mede ter bescherming van het woon- en leefklimaat van derden dienen, en een beplantingsvoorschrift inhoudende “dat het hekwerk met groenblijvende klimop wordt begroeid” erin zou voorzien het effect van de afwijking te beperken, vindt de Afdeling het geoorloofd dat een dergelijk voorschrift aan de omgevingsvergunning wordt verbonden.

Een beplantingsvoorschrift an sich is dus geoorloofd. Ik vraag mij dan wel gelijk af welke voorwaarden aan deze beplanting worden gesteld; voor de handhaafbaarheid daarvan lijkt mij een instandhoudingsplicht voor de hand liggen, maar zullen er bijvoorbeeld ook voorwaarden aan het type beplanting met minimale en maximale hoogten worden verbonden? En als er aan een omgevingsvergunning een beplantingsvoorschrift kan worden verbonden dan zou er, de lijn doortrekkende, ter bescherming van het woon- en leefklimaat dan ook beplantingsplanvoorschriften met maximale boomhoogten in bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen? Als ik de Afdeling goed begrijp, zou dat inderdaad mogelijk moeten zijn. Mogelijkerwijs heeft de Afdeling hiermee voorzichtig aan al op het omgevingsplan geanticipeerd, waarin ook regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen zoals regels over bomen en houtopstanden, dat met de Omgevingswet op zijn vroegst in 2018 zijn intrede doet. Zie daarover onze andere blogs.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beplantingsvoorschrift in omgevingsvergunning is geoorloofd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief