icon

Update digitaal procederen in het burgerlijk procesrecht

Wij schreven al eerder over het wetsvoorstel om het procederen in het civiele recht te vereenvoudigen en meer (geheel) te digitaliseren. Er staat ons een aantal grote veranderingen te wachten waarvan de grootste is dat er één inleidend procesdocument komt.

Nu kennen wij het onderscheid tussen verzoekschrift en dagvaarding; elk met een eigen procedure. In de toekomst zullen zowel de dagvaarding- als de verzoekschriftprocedure worden ingeleid door één zelfde procesdocument: de procesinleiding. Overigens dient de procesinleiding te voldoen aan de eisen die nu aan de dagvaarding worden gesteld. Een procedure zal echter niet meer aanhangig zijn vanaf ‘de datum van dagvaarding’ (artikel 125 Rv) maar vanaf de dag dat de procesinleiding is ingediend bij de rechtbank (artikel 125 Rv nieuw). De wederpartij weet dan nog van niets!

Voor de voorgenomen wijzigingen verwijzen wij u naar Kamerstukken II, 2014-15, 34059.

Wanneer zullen de wetswijzigingen – naar verwachting – in werking treden?

  • 1 januari 2016: digitaal procederen in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging, zaken met een waarde van meer dan €25.000;
  • 1 januari 2017: inwerkingtreding voor kantonzaken met een belang van minder dan €25.000. Voor partijen zonder professionele gemachtigden is het digitaal procederen dan een mogelijkheid; voor rechtspersonen en partijen met professionele gemachtigden een verplichting.
  • 1 januari 2018: inwerkingtreding voor overige zaken: verzoekschriftprocedures bij familierecht, civiele zaken en kantonrechter. Met de opmerking hiervoor

Wij houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied conflictoplossing / Procesrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Update digitaal procederen in het burgerlijk procesrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief