icon

Hypothetische causaliteit

Als een eiser zijn wederpartij een onrechtmatige daad verwijt waardoor schade is veroorzaakt, is het in beginsel aan die eiser om de onrechtmatige daad te bewijzen, de schade, en ook het causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade. De opdracht aan de eiser is dan om aan te tonen dat zonder de onrechtmatige daad de schade niet zou zijn ingetreden.

De wederpartij kan verschillende verweren voeren om het causaal verband te betwisten. Als zich verschillende schadeveroorzakende gebeurtenissen op een rij voordoen kan hij bijvoorbeeld stellen dat als oorzaak A wordt weggedacht, de schade ook, of alsnog, zou zijn ingetreden. In de situatie waarin een auto wordt vernield door een aanrijding (oorzaak A, te wijten aan de wederpartij), maar zich erna een bomaanslag voordoet (oorzaak B) waardoor de auto ook vernield zou zijn, kan een wederpartij zich verweren met de stelling dat ook als oorzaak A zich niet zou hebben voorgedaan, de auto vernield zou zijn (immers door de bom), en dat de schade dus – even later – ook zou zijn ingetreden. Het causaal verband tussen de aanrijding, waarvoor de wederpartij aansprakelijk is, en de schade zou dan ontbreken.

Bij een verweer als het bovenstaande beroept men zich op hypothetische veroorzaking: de situatie waarin schade is ingetreden als gevolg van een gebeurtenis (oorzaak A) terwijl aannemelijk is dat de schade ook zonder oorzaak A ontstaan zou zijn als gevolg van een latere gebeurtenis (oorzaak B).

Een dergelijk beroep helpt echter niet. Algemeen wordt aangenomen dat de veronderstelde hypothetische veroorzaking door gebeurtenis B het causaal verband tussen gebeurtenis A en de schade niet verbreekt en dat alleen degene die voor de eerste gebeurtenis verantwoordelijk is, aansprakelijk is. De wederpartij is in een dergelijk geval als aansprakelijke voor de eerste gebeurtenis, vergoedingsplichtig.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hypothetische causaliteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief