icon

Toepassing relativiteitsvereiste in voorlopige voorziening hangende bezwaar

Op 12 februari 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de mogelijkheid om het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb) toe te passen in een voorlopige voorzieningsprocedure hangende bezwaar.

Op grond van artikel 8:69a Awb kan een bestuursrechter (dus nadat beroep is ingesteld) besluiten een besluit niet te vernietigen op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich er op beroept.

In de onderhavige zaak is er bezwaar gemaakt (en dus nog geen beroep ingesteld) tegen een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Verzoeksters hebben de voorzieningenrechter verzocht dit besluit te schorsen. De voorzieningenrechter is met verzoeksters van oordeel dat het bestreden besluit op onvoldoende wijze is gemotiveerd en het besluit geen belangenafweging kent.

Toch wijst de voorzieningenrechter, met verwijzing naar artikel 8:69a Awb, het verzoek tot schorsing van het bestreden besluit af. De rechtsnorm waar verzoeksters zich op beroepen ziet op een goede ruimtelijke ordening. Het belang van verzoeksters is enkel gelegen in het beschermen van hun concurrentiepositie. Derhalve is niet voldaan aan het relativiteitsvereiste.

Hoewel dit artikel niet van toepassing is op procedures hangende bezwaar, ziet de voorzieningenrechter, nu dit artikel wel van toepassing zal zijn op een – mogelijk – later van de zijde van verzoeksters te entameren beroepsprocedure, aanleiding om dit uitgangspunt bij de door hem te maken belangenafweging te betrekken.

Kortom, ondanks artikel 8:69a Awb niet van toepassing is op procedures hangende bezwaar kan dit artikel in een voorlopige voorzieningsprocedure tot schorsing van het primaire besluit toch een rol spelen.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Toepassing relativiteitsvereiste in voorlopige voorziening hangende bezwaar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief