icon

De herschikte EEX-verordening

De EEX-Verordening (EEX-Vo) is de belangrijkste verordening op het gebied van de rechtsmacht bij internationale geschillen in burgerlijke en handelszaken en op het terrein van de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Op de sinds 2002 geldende verordening is een aantal wijzigingen aangebracht die met ingang van 10 januari 2015 gelden (Herschikte verordening). De Herschikte verordening is van toepassing op alle vorderingen, akten en gerechtelijke schikkingen die zijn ingesteld, verleden of getroffen ná 10 januari 2015.

De wijzigingen in verband met de rechtsmacht zijn beperkt. De hoofdregel blijft de regel van artikel 2 EEX-Vo, thans artikel 4 Herschikte verordening (de artikelen zijn vernummerd in de Herschikte verordening). In consumentenzaken, arbeidszaken en met betrekking tot forumkeuzes is het toepassingsgebied uitgebreid (zie voor de toepassing de artikelen 18, 22 en 25 van de Herschikte verordening).

Een van de belangrijkste wijzigingen is gelegen in het gebied van de tenuitvoerlegging. De Herschikte verordening schaft de de exequatur-procedure af.

Er bestonden voor de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken drie systemen. Het eerste is (was) de exequatur-procedure (automatische erkenning van een beslissing maar voor de tenuitvoerlegging was een exequatur vereist). Het tweede systeem is het EET-systeem op basis waarvan een beslissing in het land van herkomst als een Europese executoriale titel wordt gewaarmerkt, waardoor een verklaring van uitvoerbaarheid niet meer nodig is. Tot slot is er nog de procedure van het Europees betalingsbevel, welke beslissing noch een exequatur noch een EET behoeft voor tenuitvoerlegging. De Herschikte verordening maakt de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen mogelijk zonder enige vorm van proces. De artikelen 42 en 43 van de Herschikte verordening maken duidelijk welke, relatief simpele, stappen daartoe moeten worden genomen.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied incasso.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De herschikte EEX-verordening

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief