icon

Bewijslastverdeling bij een beroep op artikel 7:23 BW

Wij schreven al diverse keren over de klachtplicht ex artikel 7:23 BW bij koop. Inmiddels heeft de Hoge Raad op 12 december 2014 een arrest gewezen over de bewijslastverdeling bij een beroep op artikel 7:23 BW. Deze uitspraak moet worden bezien in de rij van uitspraken over de klachtplicht die met name over de vraag gingen hoe de lengte van de klachttermijn moet worden bepaald. In arresten van 8 februari 2013 heeft de Hoge Raad over (de lengte van) de klachttermijn geoordeeld dat de klachtplicht strekt ter bescherming van de schuldenaar (bij koop: verkoper) en dat bij de beoordeling van de lengte van de klachttermijn van belang is:

  1. dat de schuldeiser het in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem te verwachten onderzoek doet; en
  2. dat de schuldeiser de gebreken binnen bekwame tijd nadat hij de gebreken had behoren te ontdekken, meedeelt aan de schuldenaar.

In dit arrest van 12 december 2014 verduidelijkt de Hoge Raad de bewijslastverdeling bij een beroep op artikel 7:23 BW. De Hoge Raad overweegt dat de bewijslastverdeling pas aan de orde komt indien de verkoper eerst het verweer voert dat niet tijdig is geklaagd. Vervolgens rust volgens de Hoge Raad de stelplicht en bewijslast dat is geklaagd en dat daarmee tijdig is geklaagd, op de koper/schuldeiser. Vervolgens dient de verkoper de feiten te stellen en bewijzen ten aanzien van een beroep op art 7:23 BW, met andere woorden: dat niet tijdig is geklaagd.

Volgens de Hoge Raad is deze bewijslastverdeling een bijzondere regel van de bewijslastverdeling ex art 150 Rv. Dit wordt gerechtvaardigd door de strekking van artikel 7:23 BW: de bescherming van de schuldenaar. Het zou afbreuk doen aan die strekking als de verkoper/schuldenaar feiten moet stellen en bewijzen (namelijk de klacht en de tijdigheid van de klacht) die zich in beginsel in het domein van de schuldeiser bevinden.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied conflictoplossing / Procesrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bewijslastverdeling bij een beroep op artikel 7:23 BW

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief