icon

Uitschuifbare antenne niet vergunningsvrij

Op 7 januari 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of een uitschuifbare antenne op een bestaande antenne is toegestaan.

In de onderhavige zaak heeft appellant op een bestaande antennemast (waarvoor een omgevingsvergunning is verleend) aan de zijkant van zijn woning nog een uitschuifbare antennemast geplaatst. Naar aanleiding van verzoeken door buurtbewoners om handhavend op te treden heeft de gemeente appellant gelast de uitschuifbare antenne te verwijderen.

Appellant is het hier niet mee eens. Nadat de rechtbank zijn beroep ongegrond heeft verklaard gaat hij in hoger beroep. Hij stelt onder andere dat, nu deze antenne niet hoger is dan 5 meter gerekend vanaf de hoogte van de reeds vergunde mast, ingevolge artikel 2 lid 17 van bijlage II bij het Bor voor de extra antenne geen omgevingsvergunning is vereist. De Afdeling volgt dit betoog niet. Volgens de Afdeling volgt uit de bewoordingen van artikel 2, aanhef en zeventiende lid, van bijlage II bij het Bor dat in de onderhavige situatie dient te worden gemeten vanaf de kruising met het dakvlak. Uit deze bepaling volgt niet dat bij een reeds vergunde antennemast wordt gemeten vanaf de hoogte van deze mast.

Ook stelt appellant dat de hoogte van de antenne moet worden gemeten op het moment dat de antenne is ingeschoven. Ook hier is de Afdeling het niet mee eens. De Afdeling oordeelt dat een bouwwerk in zijn volle omvang moet worden beoordeeld. De antenne dient dus in uitgeschoven toestand te worden opgemeten.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitschuifbare antenne niet vergunningsvrij

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief