icon

Plaatsen van bomen of heggen vlakbij erfgrens zonder toestemming buren

Artikel 5:42 BW bepaalt kort gezegd dat het niet is toegestaan bomen of heggen binnen twee respectievelijk een halve meter van de erfgrens te plaatsen zonder toestemming van de eigenaar van het betreffende aangrenzende perceel. Dit artikel kwam recent aan de orde in een arrest van het gerechtshof Den Bosch.

Het hof overweegt in zijn arrest dat partijen het erover eens zijn dat de geplaatste haag (een conifeer) binnen de door artikel 5:42 lid 2 BW verboden afstand staat. Dit impliceert volgens het hof dat degene die de conifeer heeft geplaatst jegens de buren onrechtmatig, want in strijd met de wet, handelt door die conifeer daar te hebben en te houden.

Het hof overweegt vervolgens echter dat de conifeer er reeds langer dan twintig jaar staat (zonder dat daartegen binnen die termijn is geprotesteerd). Zodoende is de vordering tot het opheffen van de onrechtmatige situatie inmiddels verjaard, en is degene die de heg heeft geplaatst toch niet gehouden om deze te verwijderen.

De eigenaar van het aangrenzende perceel voert tot slot nog aan dat, los van het feit dat de vordering tot verwijdering van de conifeer verjaard is, de conifeer wel schade aan zijn eigendommen aanbrengt door doorschietende wortels. Het hof overweegt dat indien komt vast te staan dat de door de eigenaar van het aangrenzende perceel geleden schade wordt veroorzaakt door de doorschietende wortels van de conifeer, naar het oordeel van het hof sprake is van onrechtmatige hinder in de zin van artikel 6:162 BW. In dit verband oordeelt het hof ook dat de mogelijkheid die artikel 5:44 lid 2 BW aan de eigenaar van het aangrenzende perceel biedt (het recht om doorschietende wortels van de buurman zelf weg te hakken) de onrechtmatige hinder niet opheft. Het hof bepaalt zodoende dat een deskundige zal worden benoemd die zal onderzoeken of de geleden schade inderdaad is veroorzaakt door de doorgeschoten wortels.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Plaatsen van bomen of heggen vlakbij erfgrens zonder toestemming buren

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief