icon

Airbnb int toeristenbelasting voor gemeente Amsterdam

Vanaf 2015 gaat Airbnb namens de verhuurders van particuliere vakantiewoningen vijf procent toeristenbelasting innen en afdragen aan de gemeente Amsterdam. Dat hebben de verhuursite Airbnb en de gemeente zo afgesproken.

De regels en bevoegdheid voor het heffen van toeristenbelasting zijn neergelegd in de Verordening Toeristenbelasting Amsterdam 1999. Op grond van deze verordening wordt een belasting geheven van iedereen die binnen Amsterdam tegen betaling overnachting biedt aan mensen die niet in de Amsterdamse basisadministratie zijn opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn hotels, pensions, maar dus ook bij vakantieverhuur (het af en toe onder voorwaarden verhuren van een woning waar iemand hoofdbewoner van is aan toeristen) dient toeristenbelasting betaald te worden.

Deze belastingdeal is een bijzondere zet van Airbnb. Naar mijn idee is de verhuursite namelijk niet als belastingplichtige aan te merken. Alleen degene die gelegenheid biedt tot verblijf is belastingplichtig. Belastingplichtig zijn dus in elk geval de verhuurders, de bewoners die hun eigen woning daadwerkelijk beschikbaar stellen voor vakantiehuur (zie ook uitspraak Gerechtshof Amsterdam van 22 mei 2014). Het is de belastingplichtige die op grond van de Verordening de toeristenbelasting mag verhalen op de persoon die overnacht. In dat verband kan ook de vraag worden gesteld of de constructie dat Airbnb namens de verhuurders de toeristenbelasting int en afdraagt ook zal standhouden.

De deal levert de gemeente Amsterdam naar verwachting enkele miljoenen euro's aan inkomsten aan toeristenbelasting op. Er zouden maar weinig particuliere vakantiehuurders zijn die de toeristenbelasting nu afdragen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Airbnb int toeristenbelasting voor gemeente Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief