icon

Bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuurders van een ANBI-stichting

Al veel vaker schreven wij op deze plek over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissementen wanneer de administratie van de failliet niet op orde is of wanneer de jaarrekeningen niet op tijd zijn gedeponeerd. Onbehoorlijk bestuur wordt aanvaard in deze gevallen, en dit onbehoorlijk bestuur wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement, zo bepaalt de wet in artikel 2:248 (138) lid 2 BW.

Deze regeling geldt voor naamloze en besloten vennootschappen en, via artikel 2:300a BW, ook voor stichtingen die aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen. Bestuurders van een ABNI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn dus niet aan deze regeling onderworpen, de ABNI heeft geen winstoogmerk en wordt niet aangeslagen voor de vennootschapsbelasting.

Betekent dat dat de bestuurder van de ANBI ‘vogelvrij’ is? Dat is niet hele maal het geval. Ook voor bestuurders van ANBI-stichtingen geldt de verplichting om een deugdelijke administratie te voeren (artikel 2:10). Zij kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor een onbehoorlijke taakvervulling (artikel 2:9). Daarvoor zal wel aannemelijk gemaakt moeten welke gedraging precies die onbehoorlijke taakvervulling opleverde, wat de precieze schade was.

Kan de curator van een ANBI-stichting beide bovenstaande bepalingen gebruiken om hetzelfde resultaat te bereiken als een 2:248-vordering? Uit een vonnis van de rechtbank Midden-Nederland valt op te maken dat dat in principe wel mogelijk is, maar dat het verband tussen de onbehoorlijkheid en de schade wel uitgebreider zal moeten gemotiveerd.

De bestuurder van een ANBI-stichting zal dus evengoed zijn administratieverplichting moeten naleven . Doet hij dat niet en gaat de stichting failliet, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld. Meer echter dan bij een stichting met winstoogmerk, een BV of een NV, zal echter een duidelijk verband moeten bestaan tussen de onbehoorlijkheid van het handelen van de bestuurder enerzijds en de schade anderzijds.


Sascha Guillaume is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuurdersaansprakelijkheid.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuurders van een ANBI-stichting

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief