icon

Schuldeisersverzuim bij een aannemingsovereenkomst

Op 13 oktober 2014 is een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam gepubliceerd omtrent de aansprakelijkheid van een aannemer die tekort is geschoten in de nakoming van de aannemingsovereenkomst.

De onderhavige zaak betreft een aannemingsovereenkomst ten behoeve van de aanleg van een tuin. De werkzaamheden bestonden naast het aanbrengen van een keerwand onder meer uit het opbrengen van twee lagen grond die met graszoden moest worden belegd. Na de aanleg bleek dat er na een periode met veel regen bovenmatig veel water op de nieuwe grondlagen bleef staan. De opdrachtgever heeft naar aanleiding van deze bevindingen een deskundige opdracht gegeven de situatie te onderzoeken. Deze deskundige heeft geconcludeerd dat er sprake was van een tekortkoming aan de zijde van de aannemer.

De aannemer is het niet eens met dit rapport en meldt de opdrachtgever dat hij in de gelegenheid wil worden gesteld om eventuele schade te herstellen als uit een onafhankelijk deskundigenbericht daarvan zou blijken. De opdrachtgever wil hier niet op wachten en geeft een derde opdracht om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Vervolgens vordert opdrachtgever de kosten die deze partij maakt van de aannemer.

Het hof wijst de vordering evenwel af. De opdrachtgever is namelijk, door niet in te gaan op het uitdrukkelijke aanbod en de uitdrukkelijke wens van aannemer om zelf tot herstel over te gaan op basis van een door een onafhankelijke deskundige opgesteld expertiserapport, in schuldeisersverzuim geraakt zoals opgenomen in artikel 6:58 BW. Hierdoor kan de aannemer, op grond van 6:61 BW, niet in verzuim zijn geweest en niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de herstelwerkzaamheden.

Het is dus als opdrachtgever van belang zorgvuldig om te gaan met een aanbod van een aannemer tot herstel van gebreken in het geval er sprake is van een niet deugdelijke nakoming van een aannemingsovereenkomst.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Schuldeisersverzuim bij een aannemingsovereenkomst

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief