icon

Civiele beleggingszaken exclusief bij Rechtbank Amsterdam?

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.

Een bank die -bijvoorbeeld – een renteswapovereenkomst aan een klant aanbiedt, dient de voldoen aan de op de situatie toepasselijke wet- en regelgeving uit de Wft. De wetgeving uit de Wft is publiekrechtelijk van aard en wordt gehandhaafd door de AFM en DNB. De sancties op schendingen van het bepaalde in de Wft zijn dus ook van publiekrechtelijke aard.

Het handelen van een bank in strijd met de Wft kan echter ook een grondslag bieden voor privaatrechtelijke aansprakelijkheid. Indien een partij immers in strijd met de wet (Wft) handelt, is dat een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW. Voor aansprakelijkheid en schadevergoeding moet dan ook aan de andere vereisten van art. 6:162 BW worden voldaan. Ook andere civiele grondslagen zijn onder omstandigheden denkbaar.

Het hangt af van wat de partij heeft aangevoerd of de gekozen civielrechtelijke grondslag ruimte biedt voor (gedeeltelijke) invulling door een publiekrechtelijke norm.

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling voor een nieuw art. 1:23a Wft dat de Rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd in specifieke banken- en effectenrecht zaken. De bepaling maakt onderdeel uit van het Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015. Het voorgestelde art. 1:23a Wft luidt: ‘In burgerlijke zaken betreffende het verlenen van beleggingsdiensten, het verrichten van beleggingsactiviteiten of het aanbieden van effecten aan het publiek in de zin van artikel 5:1, is de rechtbank Amsterdam in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd.’ Deze nieuwe bepaling wordt geplaatst in een nieuwe afdeling: afdeling 1.1.5 Civiele dagvaardings- en verzoekschriftprocedures. Volgens de memorie van toelichting behoort tot de gebieden waar wettelijke concentratie van zaken bij een gespecialiseerde rechtbank wenselijk wordt geacht, ook een deel van het bank- en effectenrecht.

Inmiddels is ook al weer bekend gemaakt dat er nog een studie wordt gedaan naar deze bepaling en dat daarom de inwerkingtreding, die bepaald was op 1 januari 2015, voorlopig wordt uitgesteld.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied conflictoplossing / Procesrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Civiele beleggingszaken exclusief bij Rechtbank Amsterdam?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief