icon

Bekendmaking beheersverordening

Op 6 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een uitspraak gedaan over de wijze waarop een beheersverordening bekend moet worden gemaakt. Een beheersverordening is gezien de juridische status vergelijkbaar met een bestemmingsplan. De beheersverordening is bedoeld om bestaande planologische situaties vast te leggen en kan in plaats van een bestemmingsplan worden opgesteld.

In artikel 139 Gemeentewet is geregeld hoe algemeen verbindende voorschriften bekend moeten worden gemaakt. In deze zaak heeft de gemeente Zundert een beheersvergoeding, anders dan de wijze opgenomen in artikel 139 Gemeentewet, bekendgemaakt. Appellanten zijn daarom van mening dat de beheersverordening niet in werking is getreden.

De Afdeling oordeelt evenwel anders. Ingevolge artikel 139 lid 1 Gemeentewet verbinden besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden (waaronder begrepen de beheersverordening) pas wanneer zij zijn bekendgemaakt. Bekendmaking kan onder andere geschieden door plaatsing in het gemeenteblad. De gemeente Zundert geeft evenwel geen gemeenteblad uit. Wel heeft de gemeente het besluit tot vaststelling van de beheersverordening bekendgemaakt in de Staatscourant en op de gemeentelijke website met een link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is de beheersverordening met toelichting aan een ieder elektronisch beschikbaar is gesteld.

De Afdeling is van mening dat met de bekendmaking in de Staatscourant en op de gemeentelijke website en de beschikbaarstelling van de volledige beheersverordening op www.ruimtelijkeplannen.nl is voldaan aan hetgeen met artikel 139 van de Gemeentewet is beoogd. De bekendmaking heeft daarom op een juiste wijze plaatsgevonden.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bekendmaking beheersverordening

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief