icon

Museum (met beperkte verkoop) art. 7:290-bedrijfsruimte?

Eerder berichtten wij u al over de huurbescherming die huurders van ‘middenstandsbedrijfsruimte' (denk aan winkels, restaurants, cafés) op basis van de wet genieten ten opzichte van huurders van ‘overige bedrijfsruimte' (bijvoorbeeld kantoren, fabrieken of pakhuizen). Het is niet altijd direct duidelijk of in een concreet geval sprake is van huur van middenstandsbedrijfsruimte (de zogeheten art. 7:290-bedrijfsruimte) of overige bedrijfsruimte (art. 7:230a-bedrijfsruimte).

Volgens artikel 7:290 lid 2 onder a moet onder middenstandsbedrijfsruimte worden verstaan:
een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur bestemd is voor de uitoefening van (…) een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is.

Deze definitie leidt in de praktijk tot veel discussie over de vraag wat wel en niet als bedrijfsruimte moet worden aangemerkt. Zo ook, al in een vrij grijs verleden, voor een draaiorgelmuseum waar tevens draaiorgels worden gerepareerd en ook dranken en spijzen aan het publiek worden verkocht. De kwestie werd voorgelegd aan de kantonrechter te Haarlem.

De kantonrechter overweegt in zijn uitspraak dat wat betreft de aard van de huurovereenkomst moet worden gekeken naar het (overeengekomen) gebruik van het gehuurde. Daarbij ligt volgens de kantonrechter in de onderhavige zaak het accent op het in stand houden van de collectie draaiorgels en het museaal tentoonstellen en laten horen daarvan aan het publiek. De overige activiteiten (restauratie, verkoop van souvenirs en van drankjes) is daaraan ondergeschikt. Van uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, ambachtsbedrijf en/of horecabedrijf kan dan ook niet worden gesproken, aldus de kantonrechter.

Het betreffende draaiorgelmuseum kan volgens de kantonrechter zodoende niet worden aangemerkt als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7A:1624 e.v. BW (oud, thans artikel 7:290 e.v. BW).


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Museum (met beperkte verkoop) art. 7:290-bedrijfsruimte?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief