icon

De huizencrisis en afrekening bij scheiding.

De huizenprijzen lijken zich te stabiliseren, maar de afgelopen jaren heeft natuurlijk een flinke daling plaatsgevonden. Veel hypotheken staan momenteel “onder water”. Maar ook als de hypotheekschuld gewoon afgelost kan worden kunnen zich in een echtscheidingssituatie nog altijd problemen voordoen.

Zo ook in dit onlangs besliste geval. Daar was de overwaarde van de woning te laag voor terugbetaling van de investering van beide partijen. Partijen waren voor hun huwelijk bij huwelijkse voorwaarden een koude uitsluiting overeengekomen: daarmee gaven zij aan dat zij hun vermogens geheel gescheiden wilden houden. Het huis stond op naam van de vrouw en was dus haar eigendom. Er was echter privégeld in geïnvesteerd van zowel de vrouw als de man. Alles bij elkaar genomen was de verhouding tussen hun privé investeringen ongeveer 2:5, namelijk, in afgeronde cijfers, € 200.000 van de man en € 500.000 van de vrouw.

Aan het einde van het huwelijk bleek de overwaarde van de woning (dus: waarde minus hypotheekschuld) echter slechts circa € 300.000: veel te laag dus om hen ieder hun investering terug te geven. Hoe moest er nu afgerekend worden? De vrouw vond dat zij, als eigenaar van het huis, dan toch tenminste die gehele resterende opbrengst mocht behouden. De man vond dat geen eerlijke verdeling.

De rechtbank Amsterdam moest eraan te pas komen om dit geschil op te lossen. Die besliste dat de overwaarde naar rato moest worden verdeeld en dat daarmee de kous af was. Zo kreeg de man € 85.000 terug van zijn investering van € 200.000 en de vrouw behield rond de € 215.000 van haar investering van € 500.000. Daarmee had ieder dus naar verhouding evenveel last gehad van de daling van de huizenprijzen.

Deze wijze van verdeling van de overwaarde gaat natuurlijk niet op voor alle mensen die scheiden. Bepalend is eerst en vooral het huwelijksgoederen regime: zijn er huwelijksvoorwaarden opgesteld en zo ja, wat is de inhoud daarvan? Daarnaast zijn er echter ook andere voetangels en klemmen, waardoor de afhandeling van de scheiding zeer zorgvuldig moet worden besproken en bekeken.


Clasien van de Pas – Rutgers van der Loeff is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

De huizencrisis en afrekening bij scheiding.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief