icon

'Airbnb' voor boten vergunningsplichtig?


Gisteren was de kick-off van een tweede ‘Airbnb-site voor boten’, waarmee nu ook particuliere eigenaren hun boten online aan anderen kunnen aanbieden en verhuren. Voor de transacties die via de site lopen wordt een vergoeding betaald. Volgens Waternet worden deze voor de recreatie bestemde pleziervaartuigen omgezet naar bedrijfsvaartuigen waarmee passagiersvaarttochten op de Amsterdamse binnenwateren worden aangeboden. Hiervoor is volgens Waternet een vergunning nodig.

Waternet baseert haar standpunt op de Verordening op het binnenwater 2010 van de gemeente Amsterdam. In artikel 2.4.5 van deze Verordening is een aantal verboden neergelegd. Zo is het verboden met een bedrijfsvaartuig tegen betaling of een andere vergoeding goederen of passagiers te vervoeren zonder een vergunning van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (lid 1). Ook geldt er het verbod met een ander vaartuig dan een bedrijfsvaartuig passagiers te vervoeren tegen betaling of andere vergoeding (lid 2). Verder is het verboden om passagiersvaarttochten op het Amsterdamse binnenwater aan te bieden, indien men niet beschikt over een exploitatievergunning als bedoeld in lid 1 (lid 9).

De hamvraag is of de online bemiddeling van bootjes tussen eigenaren en huurders te scharen valt onder ‘het aanbieden van passagiersvaarttochten op het Amsterdamse binnenwater’. De onderliggende vragen zijn dan onder meer: zijn de huurders van de boten als ‘passagiers’ aan te merken? Worden deze passagiers vervoerd? Is een online bemiddelaar aan te merken als een aanbieder van passagiersvaarttochten? Luidt het antwoord op deze vragen “ja”, dan zou gesteld kunnen worden dat de onlinebemiddelaar en/of de booteigenaar voor zijn bemiddelingsactiviteiten dus een exploitatievergunning nodig heeft. Indien niet aanwezig, dan wordt de Verordening overtreden en is het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, bij monde van Waternet, bevoegd om daartegen handhavend op te treden.

Een bijkomstigheid is dat de booteigenaren voor het innemen van een ligplaats in de Amsterdamse binnenwateren dan ook een ligplaatsvergunning nodig hebben, terwijl ze daarvoor konden volstaan met een vignet. Op grond van artikel 2.4.1 is het namelijk verboden om met een bedrijfsvaartuig (wat de pleziervaartuigen in de ogen van Waternet zijn geworden) ligplaats in te nemen indien de eigenaar voor zijn boot geen ligplaatsvergunning heeft. Naast de onlinebemiddelaar kan zodoende ook nog weleens jegens de booteigenaren handhavend worden opgetreden.

Kortom, het laatste woord is hierover nog niet gezegd en krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
'Airbnb' voor boten vergunningsplichtig?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief