icon

Geen wijziging van schadevergoedingsgrondslag na besluit op bezwaar

De overheid kan aansprakelijk zijn voor een onrechtmatige daad, maar ook voor op zichzelf rechtmatig handelen. Dat laatste kan het geval zijn op grond van het beginsel van gelijkheid van de openbare lasten (nadeelcompensatie).

Wanneer een verzoek tot schadevergoeding – wegens onrechtmatig handelen of nadeelcompensatie – wordt ingediend, moet het bestuursorgaan daarover een besluit nemen. Tegen dat besluit kan bezwaar worden ingediend; het bestuursorgaan moet dan een besluit op bezwaar nemen waartegen vervolgens nog beroep en hoger beroep open staat.

Na het nemen van een besluit op bezwaar kan de grondslag van een verzoek om schadevergoeding niet meer worden gewijzigd. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 16 juli 2014 expliciet overwogen. Bij de rechter kan in beroep dus niet ineens een ander standpunt worden ingenomen, namelijk dat de schade het gevolg is van een rechtmatig overheidshandelen in plaats van onrechtmatige handelingen of andersom. Deze wijziging van grondslag is in beginsel dus nog wel in de bezwaarfase mogelijk. Is er al op de bezwaren beslist en verzoeker wil toch de grondslag wijzigen, dan zal hij een nieuw schadeverzoek moeten indienen.

Het is goed te realiseren dat op dit vlak de bestuursrechtelijke weg afwijkt van de civiele weg. De verzoeker om schadevergoeding heeft in veel gevallen (nog) altijd de keuze om het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter (middels een dagvaardingsprocedure) of de bestuursrechter (vanaf 1 juli 2013 kan verzoeker tot een schade van € 25.000,- wegens onrechtmatig besluiten ook op grond van titel 8.4 van de Awb kiezen voor een zelfstandige verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter). Is er gekozen voor de burgerlijke rechter, dan kan de grondslag van de vordering tot schadevergoeding in beginsel nog tot in hoger beroep worden gewijzigd, uiteraard mits de goede procesorde zich daartegen niet verzet. Bij de bestuursrechter ligt dat dus anders.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied overheidaansprakelijkheid.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen wijziging van schadevergoedingsgrondslag na besluit op bezwaar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief