icon

De reikwijdte van het recht op inzage

U wilt een procedure starten maar bent in uw bewijsvoering afhankelijk van bepaalde documenten die u niet (meer) in uw bezit heeft. U weet of denkt te weten dat de andere partij wel beschikt over deze documenten. In dat geval kunt u sinds 2002 bij de Nederlandse rechter recht op inzage, afschrift of een uittreksel van stukken vorderen waarover u niet beschikt. De rechter zal dit verzoek, indien u voldoet aan de voorwaarden ook toewijzen.

De afgelopen jaren wordt in de procespraktijk steeds vaker een beroep op deze exhibitieplicht, zoals vastgelegd in art. 843a Rv e.v., gedaan. Dit leidde al tot vele uitspraken over de uitleg van voornoemde bepalingen. De precieze reikwijdte van de regeling is echter nog steeds niet uitgekristalliseerd en vormt veelvuldig onderwerp van debat.

Recent verscheen een boek (De extraterritoriale reikwijdte van de exhibitieplicht bij banken, mr. C. Van der Plas) waarin een duit in het zakje wordt gedaan met betrekking tot de beantwoording van de vraag of de Nederlandse rechter een in Nederland gevestigde bank kan veroordelen tot het verstrekken van inzicht in de bankafschriften van een bij een buitenlandse vestiging aangehouden bankrekening en op welke wijze een dergelijk grensoverschrijdend inzageverzoek dan beoordeeld zou moeten worden.

De conclusie van de schrijver is dat een in Nederland gevestigde bank hiertoe inderdaad kan worden veroordeeld, behoudens haar gerechtvaardigd beroep op een geheimhoudingsplicht naar vreemd recht.

Deze conclusie wordt onderschreven. Sterker, dit heeft niet alleen te gelden voor banken, maar bijvoorbeeld ook voor verzekeraars of andere ondernemingen die buitenlandse filialen hebben.


Diana Joosten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied conflictoplossing / Procesrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De reikwijdte van het recht op inzage

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief