icon

Onrechtmatig besluit en schadevergoeding

Als een bestuursorgaan een besluit neemt dat later door de rechter wordt vernietigd, dan is dat besluit onrechtmatig. De schade die als gevolg van het vernietigde besluit wordt geleden, wordt in beginsel aan het bestuursorgaan toegerekend. Dat is de hoofdregel. Dit is anders indien het bestuursorgaan in voldoende mate stelt waarom in dit geval van deze hoofdregel moet worden afgeweken. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor indien het bestuursorgaan aannemelijk maakt dat dezelfde schade ook was geleden als het bestuursorgaan een rechtmatig besluit had genomen.

In een uitspraak van 9 juli 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze lijn bevestigd. Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal had geweigerd om vrijstelling ex artikel 19 WRO van het geldende bestemmingsplan te verlenen. Dit besluit werd echter door de rechter vernietigd vanwege een motiveringsgebrek. De projectontwikkelaar vordert daarop een schadevergoeding, maar vangt bot bij de gemeente. De Afdeling stelt de gemeente in het gelijk. De schade kon in dit geval niet aan de gemeente worden toegerekend omdat het college aannemelijk heeft gemaakt dat het de weigering wel deugdelijk had kunnen motiveren. Het college had dus een rechtmatig besluit kunnen nemen, welk besluit eenzelfde schade tot gevolg zou hebben gehad. De schadeclaim is daarom terecht afgewezen. Aldus de Afdeling.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied overheidaansprakelijkheid.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onrechtmatig besluit en schadevergoeding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief