icon

Aanspraak uitbetaling vakantiedagen bij overlijden

Zoals bekend zijn de vakantieaanspraken van werknemers verankerd in Europese regelgeving. Het Europese Hof doet daarom nu en dan uitspraken over vakantieaanspraken. Onlangs was dat weer het geval, ditmaal over de vraag of de aanspraak op uitbetaling van ongebruikte vakantiedagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst overerfbaar is. Moeten die dagen worden uitbetaald aan de erfgenaam als de arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer?

Over die vraag werd verschillend geoordeeld, zowel binnen als buiten Nederland. We hebben daar al eens eerder over bericht. Sommige rechters oordeelden dat de aanspraak gewoon een aanspraak op onbetaald loon was – althans daarmee gelijk moest worden gesteld – en dat de erfgenamen daar dus aanspraak op hadden, net als op het loon dat nog niet was betaald. Andere rechters daarentegen zeiden van niet, althans niet wanneer het dienstverband was geëindigd door het overlijden van de werknemer. De redenering daarachter was als volgt: als het dienstverband eindigt ontstaat, met dat eindigen, een aanspraak van de werknemer op uitbetaling van de vakantiedagen. Als daarná de werknemer overlijdt – dus nadat hij die aanspraak heeft gekregen – hebben de erfgenamen uiteraard aanspraak op die betaling, als die nog niet aan de werknemer is gedaan. Eindigt de arbeidsovereenkomst echter door het overlijden van de werknemer, dan is de aanspraak nooit ontstaan, en kan die aanspraak dus ook niet overerven.

Het Europese Hof kiest voor de eerste uitleg: uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen is een aanspraak die ook na het overlijden van de werknemer blijft. De redenering: de werknemer heeft recht op een doorbetaalde vakantie, en het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie is daar een logisch en noodzakelijk onderdeel van; dat recht mag niet beperkt worden uitgelegd, en het zou strijdig met dat recht zijn als dat teniet ging door de toevallige en onvoorziene omstandigheid van het overlijden van de werknemer.

Er lijkt wel wat af te dingen op de redenering van het Europese Hof, met name in de casus waar het in de uitsprak om ging: de werknemer in kwestie was al lange tijd ernstig ziek, en de (aanzienlijke) hoeveelheid opgebouwde vakantiedagen waren voor een groot deel tijdens die ziekte opgebouwd. Die omstandigheid sluit echter aan bij eerdere rechtspraak van het Hof dat ook tijdens ziekte gewoon vakantie wordt opgebouwd – rechtspraak die uiteindelijk leidde tot aanpassing van onze wetgeving op dat terrein. Met deze laatste uitspraak is ook dit stukje onzekerheid weer verdwenen.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanspraak uitbetaling vakantiedagen bij overlijden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief