icon

Aanvang klachtplicht 7:23 BW

Op 9 mei 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen omtrent de klachtplicht opgenomen in artikel 7:23 BW.

Het betreft een geschil tussen de verkoper en koper van een kantoorgebouw. In april 1999 is koper door het uit laten voeren van een onderzoek bekend geworden dat er asbest in het gebouw aanwezig was. Pas in oktober 2000 is door de koper geconstateerd dat er sprake was van een dusdanige asbestbesmetting dat het gebouw moest worden ontruimd. Koper heeft daarom in december 2000 schadevergoeding gevorderd wegens tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst.

De verkoper is van mening dat de koper niet tijdig heeft geklaagd waardoor de koper op grond van art. 7:23 lid 1 BW geen beroep meer kan doen op dat hetgeen is gekocht niet aan de overeenkomst beantwoord. De koper had volgens de verkoper al binnen bekwame tijd na april 1999, toen werd ontdekt dat asbest aanwezig was in het gebouw, moeten klagen.

De Hoge Raad oordeelt hierover als volgt:

Het is aan de koper om te bepalen of hij zich jegens de verkoper op een gebrek wil beroepen. Dit zal niet met elk gebrek het geval zijn. De koper zal zich bijvoorbeeld niet op een gebrek beroepen als het volgens hem niet van dien aard is dat het aan het beoogde gebruik van het gekochte in de weg staat, of indien hij het gebrek om andere redenen voor lief neemt.Dit laat onverlet dat indien de koper later ontdekt dat het gebrek van groter omvang of van andere aard is dan hij aanvankelijk dacht, of een (volgens hem) ander gebrek constateert, aan een beroep op dat gebrek in de weg kan staan dat hij na zijn aanvankelijke ontdekking geen nader onderzoek heeft gedaan of laten doen, terwijl dat in de omstandigheden van het geval redelijkerwijs van hem kon worden verwacht. Het is aan de verkoper zich daarop te beroepen.”

In beginsel is een koper dus vrij om te bepalen of hij zich op een gebrek wil beroepen. Als evenwel later blijkt dat de gebreken erger zijn dan de koper had verwacht hangt het van de omstandigheden van het geval af of de koper eerder had moeten klagen. In het onderhavige geval bleek niet van dergelijke omstandigheden.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanvang klachtplicht 7:23 BW

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief