icon

Pilot Omgevingsplan officieel van start

Afgelopen 15 mei is de 7e tranche van de Crisis en Herstelwet in werking getreden. Hiermee kunnen negen gemeenten gaan experimenteren met het omgevingsplan als bedoeld in de (concept) Omgevingswet. Een omgevingsplan zou kunnen worden omschreven als een ‘bestemmingsplan+'. In bestemmingsplannen mogen slechts regels worden opgenomen die een goede ruimtelijke ordening omvatten. In een omgevingsplan mogen er naast deze regels ook regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Volgens de toetsversie van de Omgevingswet omvat het begrip fysieke leefomgeving in ieder geval: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. In de 7e tranche van de Crisis en Herstelwet wordt daaraan nog toegevoegd: de bescherming van bomen of houtopstanden, ligplaatsen voor woonschepen, recreatievaartuigen en terrasboten, bedrijfsmatig exploiteren van terrassen, kiosken en andere permanente verkooppunten in de openbare ruimte, het maken van een inrit of uitweg, alarminstallaties die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kunnen produceren, handelsreclame op of aan een onroerende zaak, opslaan van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente of het gedogen daarvan.

Het beoogde doel van het samenvoegen van deze sectorale regels in één regeling is het stimuleren van afstemming van deze regels. De integratie van deze regels in één omgevingsplan zou ook een flinke sanering van documenten opleveren en naar verwachting ook meer eenduidigheid voor initiatiefnemende burgers en bedrijven.

De negen gemeenten (Almere, Assen, Culemborg, Den Haag, Enschede, Muiden, Weesp, Zaanstad en Zeewolde) kunnen nu gaan experimenteren met het omgevingsplan. Zolang de beoogde Omgevingswet niet is vastgesteld en in werking is getreden, geldt een experimenteel omgevingsplan als een buitenwettelijk en vormvrij plan. Artikel 7c van de Crisis en Herstelwet geeft nu een wettelijke grondslag aan deze experimentele bestemmingsplannen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Pilot Omgevingsplan officieel van start

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief